Radovi po narudzbini 4 ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized

UTVRDJIVANJE I NAPLATA JAVNIH PRIHODA

 1. takse
 2. Kontrola utvrđivanja i naplata javnih prihoda

VESTACKA INTELIGENCIJA

 1. binarna stabla
 2. Elementi vestacke inteligencije i oblasti upotrebe racunara
 3. Heuristicko pretrazivanje
 4. LOGICHKI AGENTI
 5. MOBILNI AGENTI
 6. Aritmetičke i logičke instrukcije procesora
 7. Donosenje jednostavnih odluka
 8. Fazi brojevi i principi proširenja
 9. FAZI LOGIKA I REALIZACIJA FAZI KONTROLERA
 10. FAZISKupovi
 11. Metode informisanog pretraživanja
 12. Planiranje
 13. Pojacano ucenje
 14. rekurentne neuronske mreze
 15. Reprezentacija znanja
 16. resavanje problema pretrazivanjem
 17. Robotika
 18. Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci
 19. STABLA BINARNOG PRETRAŽIVANJA, POJAM I PRIMERI OPERACIJA
 20. Učenje na osnovu opervacija
 21. Vestacka Inteligencija
 22. Vestacka inteligencijaLISP(list processing)
 23. Znanje u ucenju
 24. sortiranje unutrasnje i spoljasnje
 25. primena stabla binarnnog pretrazivanja
 26. unutrasnje sortiranje
 27. Genetski algoritmi
 28. Parametri GA

DIPLOMSKI RADOVI

 1. diplomski mrezni sloj
 2. Diplomski -Bežične računarske mreže
 3. Diplomski IP rutiranje
 4. diplomski -isprave u carinskom sistemu
 5. Diplomski iz Etike-Etičke dileme u “cyberspace”-u
 6. diplomski pojam carina
 7. diplomski Pojam i uloga menadžmenta ljudskih resursa u privrednom rastu države
 8. diplomski rad-DEVIZNI I DINARSKI KURS
 9. diplomski -Vođenje i vođa u političkim organizacijama Srbije
 10. Diplomski Zastita bezicnih racunarskih mreza Milan
 11. diplomski-bruti i neto premija
 12. diplomski-Carinski postupak i carinski nadzor nad posadom, putnicima i prtljagom u međunarodnom vazdušnom saobraćaju
 13. diplomski-Carinjenje robe sa upravnim postupkom u drumskom i recnom saobraćaju
 14. Diplomski-Carinjenje robe sa upravnim postupkom u zeleznickom i vazdusnom saobracaju
 15. diplomski-Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
 16. diplomski-globalizacija u bankarstvu
 17. diplomski-Instituti carinskog sistema i pojam,vrste i klasifikacija carinske robe u carinskoj tarifi
 18. diplomski-Kodeks etike za profesionalne računovodstvene eksperte IFAC-a
 19. diplomski-Ličnost menadžera i individualne razlike u organizacionom ponašanju
 20. diplomski-medjunarodni platni promet
 21. diplomski-MENADzMENT BANKARSKE INDUSTRIJE I FINANSIJSKI INzINJERING
 22. diplomski-menadzment ljudskih resursa u mlekari lazar
 23. diplomski-menadzment totalnog kvaliteta-TQM
 24. Diplomsk-iMogući pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
 25. diplomski-Obuka i razvoj karijere zaposlenih
 26. diplomski-OsnoveMarketingKoncepta
 27. diplomski-Planiranje kao osnova menadžmenta kvaliteta
 28. DIPLOMSKI-Pojam i značaj spoljne trgovine
 29. Diplomski-Pojam keramike
 30. diplomski-pojam menadzmenta
 31. diplomski-pojam novca i inflacija
 32. diplomski-Pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a
 33. diplomski-poreski podsticaj
 34. diplomski-Poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora putovanja
 35. diplomski-Realizacije strategije projektnim pristupom
 36. Diplomski-Slojeviti referentni modeli
 37. Diplomski-SNMP – Protokol za upravljanje računarsom mrežom
 38. DIPLOMSKI-Specifičnosti finansiranja lokalne samouprave na primeru opštine ‘Blace’
 39. diplomski-strateski menadzment
 40. Diplomski-takse
 41. Diplomski-Toplicki kraj
 42. DIPLOMSKI-UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI kroz upravljanje materijalom
 43. diplomski-Uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u Srbiji
 44. DIPLOMSKI-Valorizovanje i upravljanje rizikom kod finansijskih instrumenata
 45. diplomski-Carinski postupak i carinski nadzor nad posadom, putnicima i prtljagom u međunarodnom vazdušnom saobraćaju
 46. Diplomski-zastita u mrezama
 47. diplomski-Ličnost menadžera i individualne razlike u organizacionom ponašanju
 48. diplomski-UTICAJ STRANOG KAPITALA NA TRANZICIONE PROCESE U SRBIJI
 49. Magistarski rad Upravljanje razvojem
 50. Diplomski-Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SiCG
 51. diplomski- medjunarodni platni promet menice
 52. DIPLOMSKI -lokalna samouprava Blace
 53. diplomski- medjunarodni platni promet menice
 54. DIPLOMSKI- Mobilni agenti na Internetu
 55. diplomski- PRIMENA LDAP PROTOKOLA
 56. DIPLOMSKI-Privatizacija kao centralni problem tranzicije -
 57. Diplomski-STRATEGIJA I IMPLEMENTACIJA MARKETING USLUGA
 58. diplomski-Uloga skolskog vaspitaca u suybijanju kriminala
 59. diplomski-Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodњu
 60. diplomski-УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ
 61. diplomski-Царински преференцијали,царински контигенти и царински дуг као део царинског система и политике Републике Србије
 62. ANTROPOGENE TURISTICKE VREDNOSTI JERUSALIMA
 63. EXIT U NOVOM SADU
 64. KRIT
 65. Manastir Jazak i njegove okoline
 66. naselje begac
 67. rovinje
 68. turisticka ponuda dragaceva
 69. TURISTIČKI POTENCIJALI
 70. TURISTIČKO – GEOGRAFSKI PRIKAZ
 71. Turizam Majamija
 72. АНТРОПОГЕНО-ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ
 73. ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ
 74. НАСЕЉА КАРАТАШ
 75. НУПЦИЈАЛИТЕТ У КЛЕКУ
 76. ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА РАДА ХОТЕЛА ОНОГОШТ НИКШИЋ
 77. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРУГЕ СЕГЕДИН-КИКИНДА-ТЕМИШВАР И ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
 78. СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ
 79. СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА
 80. ТУРИЗАМ БАВАРСКЕ
 81. ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ КАРАША
 82. ТУРИСТИЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ БОНА
 83. ТУРИСТИЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ ИСТАНБУЛА
 84. ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ-ГРАД
 85. ФЕСТ У БЕОГРАДУ
 86. ХОТЕЛА “ПАЛАС” У БАЊА ЛУЦИ
 87. Web servisi
 88. multipleks skleroza
 89. Diplomski rad-Case alati
 90. Diplomski-Monetarno-kreditna politika
 91. Diplomski-carinski postupak sa robom u carinskom podrucju
 92. Diplomski-kafa(menadzment proizvodnje u intermezzu)
 93. diplomski-Prikaz SUBP-a kroz MS Access i SQL
 94. Osnovne karakteristike sektora osiguranja u Srbiji
 95. ZNAČAJ ŠPEDITERA KOD CARINJENJA ROBE
 96. ULOGA ŠPEDITERA U OSIGURANJU ROBE
 97. transportno osiguranje

MATURSKI RADOVI

 1. AKUMULATORI I POPRAVKA
 2. BERBA GRO
 3. Crnogorsko Primorje
 4. HIDRAULIČNA INSTALACIJA
 5. mesovita i duga rezidba
 6. PASTERISANO I MARINIRANO POVRCE
 7. R o j a t s k a k o r d u n i c a
 8. Siolvoz kordunica – meSovita i duga rezidba

Radovi po narudzbini 3 ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized

OSIGURANJE

 1. neto premija
 2. osiguranje zivota
 3. Osiguranje života u srbiji
 4. Osiguravajuće kompanije
 5. Osnove penzijskog osiguranja
 6. Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja
 7. Pojam i značaj reosiguranja
 8. Pulovi za osiguranje i reosiguranje
 9. RIZIK
 10. Trižište osiguranja imovine u Srbiji
 11. bruto premija X3
 12. pojam rizika
 13. trendovi osiguranja u svetu
 14. Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja
 15. vrste osiguranja

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

 1. Osnovi elektrotehnike
 2. Jednosmerna struja. Vezivanje otpornika. I Kirhofovo pravilo
 3. dijalektrici

OSNOVI PRAVA

 1. Testament
 2. nasledjivanje
 3. nasledstvo
 4. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

PARALELNO INZENJERSTVO

1. Definisanje modela

2. Doba znanja

3. UML – Ponasanje objekata

4. Interakcija objekata

5. Neuro fazi kontroleri

PORESKI SISTEM I POLITIKA

 1. slobodne zone
 2. Siva ekonomija i izbegavanje plaćanja poreza u svetu i kod nas
 3. Znacaj poreskog menadzmenta za funkcionisanje poreskog sistema
 4. Doprinosi

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

1. Usmeno-poslovno komuniciranje

2. Govornistvo

3. norme radnog morala

4. Odgovornost i etika poslovanja

5. Pismeno i poslovno komuniciranje

6. Poslovna komunikacija

7. Poslovne komunikacije kao strateški resurs

8. Poslovni razgovor

9. Telefonsko poslovno komuniciranje

10. Poslovna korispodencija

POREZI ICARINE

 1. carinski delikti
 2. carinski postupak
 3. Carinski postupak u saobracaju
 4. INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA X2
 5. pdv
 6. Porezi i doprinosi
 7. Porezi i uprava
 8. POSTANSKI SAOBRACAJ
 9. Carinski delikti X2
 10. CARINSKI SISTEM U REPUBLICI SRBIJI
 11. Carinjenje robe X6
 12. Carinske povlastice
 13. drumski saobracaj
 14. carinski postupak u drumskom saobracaju
 15. carinski postupak u zeleznickom saobracaju.saobracaju.
 16. Spoljnotrgovinsko poslovanje
 17. -Pregled carinskog poslovanja X4
 18. obracunavanje i naplata carine
 19. Pojam carinske tarife
 20. Pojam i vrste carina
 21. poreska uprava
 22. Porezi i uprava
 23. carinski upravni postupak
 24. Spoljnotrgovinsko poslovanje
 25. takse
 26. transport
 27. vrste carina
 28. Carinski dug
 29. MEDJUNARODNA CARINSKA SARADNJA NA SUZBIJANJU KRIJUMČARENJA
 30. Organizacije i uprava carina
 31. Pojam carinske tarife
 32. UTICAJ CARINSKIH STOPA NA DOMAĆU PROIZVODNJU
 33. Zakon o poreskom postupku u poreskoj administraciji
 34. POREZ NA IMOVINU ZA FIZICKA LICA

PRIVREDNO PRAVO

 1. kupoprodajni ugovor X2
 2. Subjekti stvarnog prava
 3. becka_konvencija
 4. poslovna administracija i protokol
 5. Dionicko drustvo kompanijsko pravo
 6. POJAM I PREDMET MEDJUNARODNOG POSLOVNOG (PRIVREDNOG) PRAVA
 7. POJAM OBLIGACIONOG PRAVA
 8. POJMOVI DRŽAVE I PRAVA
 9. Poslovno pravo prema knjizi
 10. PovezanaDrustva
 11. Privredno pravo
 12. Stvarna prava
 13. Subjekti prava
 14. Subjekti stvarnog prava
 15. Trgovacko pravo
 16. Ugovor o gradjenju
 17. Ugovori
 18. Ugovori u poslovnom pravu
 19. UgovorOZastupanju
 20. UvoduPravo
 21. vazdusni prevoz
 22. zalbe-upravno pravo
 23. Specijalizovana privredna drustva
 24. Privredna drustva
 25. Ugovor o posredovanju
 26. Ugovor o prevozu robe zeleznicom
 27. OBVEZNICE
 28. Javna preduzeca
 29. Likvidacija i stecaj

PROIZVODNJA

1. Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta

PROJEKTOVANJE IS

 1. case alati
 2. DIJAGRAM STANJA
 3. PROJEKTIRANJE INFORMACIONIH SISTEMA X3

PSIHOLOGIJA

 1. Detinjstvo
 2. Motivacija
 3. pamcenje i zaboravljanje
 4. pojam i vrste ucenja
 5. prava i potrebe deteta
 6. PSIHOLOGIJA I MENADZMENT
 7. testovi znanja
 8. dirken
 9. emocije
 10. Inteligencija
 11. licnost
 12. Pamcenje i zaboravljanje
 13. pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti
 14. Pojam i vrste testova
 15. Pojam ucenja,pamcenja i zaboravljanja
 16. porodicna struktura drustva
 17. snovi
 18. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj Zapadnoj Evropi
 19. Tela su nekako uvek sa nama
 20. znacaj emocija za mentalno zdravlje
 21. Ucenje

RACUNOVODSTVO

 1. pojam računovodstva
 2. racunovodstvo odlucivanja
 3. Kalkulacije
 4. Konta

REINZINJERING

 1. BPR- Biznis proces inzinjering
 2. fabrika delises
 3. Reinzenjering procesa proizvodnje soka u preduzecu Vegafruit
 4. reinzinjering

SAOBRACAJ U TURIZMU

 1. Vrste saobracaja

SAOBRACAJNA

 1. Транспортни системи у функцији логистичких транспортних услуга у робном саобраћају
 2. Strategijski menadžment u proizvodnji i saobraćaju
 3. ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj

4. Управљање,развој и савремени концепти управљања у јавном сектору

5. Uvažavanje potrebe potrošača

SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 1. SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE

SOCIOLOGIJA

 1. Историјски развој породице као друштвене институције
 2. Brak i porodica
 3. Drustveno ekonomska kriza i alkohol
 4. istorijski razvoj religije X8
 5. narkomanija X7
 6. Porodica i njene osnovne funkcjie
 7. ALKOHOLIZAM
 8. Religija X5
 9. sociologija morala
 10. Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala
 11. bozicni obicaji
 12. Covecanstvo
 13. Droga u školskoj klupi
 14. Drustvene grupe
 15. drustveni polozaj vanbracne zajednice
 16. Društvena kriza i organizovani kriminal
 17. istorija i druge drustvene nauke
 18. ISTORIJSKI RAZVOJ RELIGIJE
 19. Fojerbahovo shvatanje religije
 20. Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala
 21. aalkoholizam i narkomanija
 22. jevrejstvo
 23. KMETOVI
 24. licnost i drustvo
 25. Oblici drustvene prevencije u suzbijanju narkomanije
 26. Odnos Sociologije i drugih drustvenih nauka
 27. NAJZNACAJNIJI PREDSTAVNICI OSNIVACI SOCIOLOGIJE
 28. Religija i drustvo po E. Dirkemu
 29. religija I drustvo
 30. Omladina kao društvena zagonetka
 31. Pojam i podela drustvenih pojava
 32. Pojam i vrste drustvenih grupa X5
 33. POJAM I VRSTE NAUCNIH ZAKONA
 34. pojam porodice
 35. POJAM, PREDMET I ZADACI SOCIOLOGIJE
 36. pojam i podela nauke
 37. Pojam klase i elite
 38. porodicna struktura drustva
 39. Magija
 40. DrustveneZajednice
 41. RazliciteVrsteDrogaINjihovUticajNaLjudskoZdravlje
 42. Politicke partije
 43. PORODICA I NJENE FUNKCIJE x7
 44. Prevencija alkoholizma u porodici
 45. sekte X3
 46. Uloga moralnih normi u socijalizaciji licnosti
 47. SOCIOLOGIJA I DRUGE DRUSTVENE NAUKE
 48. UTICAJI ŽIVOTNE I RADNE SREDINE NA ZDRAVLJE
 49. МЕТОДОЛОГИЈА
 50. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj Zapadnoj Evropi

SPEDICIJA

 1. POJAM SPEDICIJE

SPOLJNO TRGOVINSKO I CARINSKO POZNAVANJE ROBOM

 1. distributer

SREDNJA SKOLA

 1. Analiza masti i ulja

2. transoformatori

3 .Barijum(Ba)

4 НАМИРНИЦЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА

5 cokolada

6 korespodencija

7 Muzikalnost i prijemni ispit

8 kafane

9 karburator

10 Stevan Vrekic

11 alternator

12 prostitucija

13 psenica

14 Meso

STATISTIKA

 1. deskriptivne mere
 2. Analiza vremenskih serija -trendovi
 3. Indeksi i brojevi
 4. produktivnost
 5. statisticki informacioni sistemi
 6. statisticko zakljucivanje
 7. KVANTITATIVNE METODE
 8. .POJAM, PREDMET I ZNAČAJ STATISTIKE PREDUZEĆA
 9. STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA SCG
 10. trendovi
 11. Pojam zivotnog standarda
 12. Mere varijaicije ili disperzije
 13. Test
 14. modus i medijana
 15. mere asimetrije i spljostenosti
 16. Indeksi kolicina
 17. Indeksi zarade

TURIZAM

 1. Biseri (hoteli) nacionalnog parka “Kopaonik”
 2. kopaonik X2
 3. Lepote Crne gore
 4. Структура и организација рада у туристичкој агенцији Lasen-Tours у Врању
 5. turizam i globalizacija
 6. Religijski turizam

UPRAVLJANJE KVALITETOM

1. Uvodjenje sistema kvaliteta u kompaniji tina

2. Upravljanje kvalitetom

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

1. menadzment ljudskih resursa

2. TEHNOLOGIJA I LJUDSKI RESURSI

3. OSOBINE LIDERA U POGLEDU KVALITETA RADA

4. upravljanje ljudskim resursima

UPRAVLJANJE PREDUZETNISTVOM

1. Утицај маркетинг стратегије,финансирања инфoрмисаности на предузетништво

2. biznis plan

3. Modeli finansiranja

4. Osnovne karakteristike preduzetništva

5. Osnovni elementi preduzetnickog procesa

6. Osnovni oblici organizovanja preduzeca u SCG

7. Programiranje materijalnih resursa

8. Informacioni sistem

9. Preduzetništvo i inovativnost

10. Proces organizovanja

11. Finansijsko trziste

12. Teorija firme

13. Forme vlasnistva

14. Preduzetnik i preduzetnicki proces

15. Preduzetnistvo, inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi

16. Preduzetnistvo i finansijsko trziste

17. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

18. prodajne cene

19. Informacioni sistem proizvodnje

20. preduzetnistvo menadzera

21. svrsishodne inovacije

22. Pojam preduzetnistva

23. marketing miks u preduzetnistvu

24. upravljanje rastom i razvojem u malim preduzecima

25. STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE MALIM PREDUZEĆIMA

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

1. Одлучивање у производњи у свим нивоима менаџмента

2. Planiranje i stratesko planiranje

3. Upravljanje proizvodnjom

4. Strateski mendzment u proizvodnji

5. STRATEGIJA PRIMENE ICT U ZDRAVSTVU

6. internet i strategijski menadzment

UPRAVLJANJE PROMENAMA

1. korporativna kultura

2. Organizacija koja uci

3. ORGANIZCIJA KOJA UCI KAO OSNOVA BUDUCEG RAZVOJA

4. Ovlascenje

5. promene

6. reinzenjer – Prelazak sa industrijskog na informaticki

7. REINZINJERING

8. TRANSOFRMACIJA,PROMENE I BUDUCNOST

9. Ljudska strana reinzenjeringa

10. Vodjenje promena i uticaj na transformaciju

11. Ovlašćenje zaposlenih za široku akciju

12. reinzinjering-verano motors

UPRAVLJANJE RAZVOJEM

 1. Tehnolski razvoj
 2. Kapital kao faktor razvoja
 3. TEORIJE PRIVREDNOG RAZVOJA

UPRAVLJANJE ZNANJEM

 1. Procena i merenje intelektualnog kapitala
 2. Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine

3.МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА

4. Upravljanje intelektualnim kapitalom

5. UPRAVLJANJE ZNANJEM

6.Vrste pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja

7. timsko ucenje

8. Upravljanje znanjem u obazovanju

9. UPRAVLJANJE ZNANJEM U ZDRAVSTVENIM ustanovama

10. Системи менаџмента знања у пракси

11.Menadzment znanja i intelektualni kapitalfv1

UPRAVNO PRAVO

 1. Kontrola uprave
 2. nacela upravnog postupka
 3. Upravni akti
 4. Izvori upravnog prava
 5. IZVRSNI POSTUPAK
 6. Stvarna prava
 7. Subjekti prava
 8. Subjekti stvarnog prava

Radovi po narudzbini 2 ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized

FIZIKA

1. solarne celije

GEOGRAFIJA

 1. jezera
 2. obale
 3. marketing turisticke agencije

HOTELIJERSTVO

 1. Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima
 2. hotel jezero
 3. Prijem grupe i rasporedjivanje u smestajne jedinice hotela Jezera
 4. TUTP ”Kopaonik” AD Blace

INFORMACIONI SISTEMI

 1. Informacioni sistem u Elektrosumadiji
 2. Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji Guess-a
 3. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
 4. UGOVOR SA KUPCIMA

INFORMACIONI SISTEMI U BANKARSTVU

1. Elektonski platni promet X2

2. On line placanje

3. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE

4. sigurnost i tajnost podataka

INFORMATIKA

 1. Alkatel 1000 E 10
 2. case alati
 3. dijagram aktivnosti
 4. dijagram sekvenci
 5. Karakteristike sistema datoteka
 6. Fontovi
 7. Grafikoni i stampanje dokumenata u Excel-u
 8. internet
 9. Izrada nastavka na optickom kablu
 10. kompjuterska grafika
 11. Linux X2
 12. organizacija memorije
 13. POKRETNI ZAREZ
 14. Pristup internetu preko satelita
 15. Programiranje – Pascal
 16. Racunarski sistem i princip programskog upravljanja
 17. Rad na internetu
 18. Uvod u umrezavanje
 19. virusi X10
 20. Agleti za pretragu
 21. ANTIVIRUSNA ZASTITA RACUNARSKIH MREZA
 22. APLIKACIJSKI SLOJ
 23. Bezbednost racunarskih mreza na drugom sloju OSI referentnog modela
 24. Bezbednost racunarskog grida na nivou mreze
 25. bezicne mreze
 26. EDUKACIONO OKRUŽENJE ZASNOVANO NA WEB-U
 27. Elektronska posta
 28. Elektronsko poslovanje
 29. FIZIČKI SLOJ OSI MODELA
 30. formule i funkcije u excelu
 31. Funkcionisanje Ethernet
 32. hardver
 33. Instaliranje Windowsa
 34. Informacioni sistem poslovnog sistema
 35. internet1
 36. INTERNET MARKETING
 37. internet protokoli IP
 38. Internet Servisi X2
 39. istorija racunara
 40. Jezgra O.S.-a
 41. KLASE I PAKETI
 42. klase i objekti
 43. Karakteristike WWW
 44. kompanije na internetu
 45. Konfiguracija modema
 46. Konkurentno programiranje
 47. Kriptografija
 48. krivicna dela protiv bezbednosti na internetu
 49. LAN
 50. Maticna ploca X3
 51. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU
 52. Microsoft Office
 53. MIKROPROCESOR
 54. MREZNA KARTICA
 55. MREŽNI SLOJ
 56. Obrazovanje i videokonferencija na Internetu
 57. memorija
 58. OSI modeli
 59. Poboljšanje internet marketing plana preduzeća Srbija
 60. Оперативни систем рачунара
 61. Opisivanje sistema
 62. PPTP na TCP IP mrezama
 63. pretrazivaci
 64. primena informacione tehnologije
 65. Primer mobilnog agenta – Informer Aglet
 66. Princip digitalizacije signala
 67. Projektovanje I.S.
 68. racunarske mreze X 4
 69. Racunarske mreze i mrezni servisi
 70. Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje
 71. Racunarski sistem i princip njegovog upravljanja
 72. Rasterska grafika
 73. Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje
 74. razvoj mikriprocesora
 75. Razvoj web aplikacija pomoću OpenSource rešenja
 76. Rutiranje IP paketa
 77. AMD_Athlon
 78. semanticke_mreze
 79. SISTEMSKI I APLIKATIVNI SOFTVER FULL
 80. Sloj prezentacije
 81. SLOJEVITI REFERENTNI MODELI
 82. Sloj prezentacije
 83. SLOJ SESIJE I SLOJ PREZENTACIJE
 84. SLOJ VEZE PODATAKA
 85. SLOJEVITI REFERENTNI MODELI
 86. TRANSPORTNI SLOJ
 87. Softverski paket za realizaciju naplatnog sistema kod Internet servis provajdera
 88. topollogija mreze X 3
 89. UML
 90. UML – ponasanje objekta
 91. Unicode
 92. VIDEO KARTICE X2
 93. WATERMARK
 94. web pretrazivaci
 95. WebPortal
 96. windowsXP X2
 97. WLAN-zastita

98. Zastita web aplikacija na Apache web serveru

99. ZASTITA NA INTERNETU-firewall

 1. ZAŠTITA PODATAKA NA RACUNARU

101. zvucne kartice X2

102. operativni sistem racunara

103. RAZVOJ I PRINCIP RADA GRAFIČKIH KARTICA

104. Simbolicki jezik programiranja

105. Word

106. Mikroracunar

107. Programski alati za kreiranje web strana

108. Internet pretrazivaci-Mozila Firefox

INTERNACIONALNI BINIS ADMINISTRACIJE

 1. Ekonomska moc globalnih organizacija
 2. globalna preduzeca
 3. OSOBINE LIDERA
 4. Proces globalizacije svetske privrede
 5. trening i edukacija globalnog menadzera
 6. karakteristike globalnih organizacijja

INTERNET BANKARSTVO

 1. DIGITALNO BANKARSTVO U POLJSKOJ
 2. MOBILNO BANKARSTVO
 3. Likvidnost banke

INTERNET EKONOMIJA

 1. OracleCorporation E-business e-valuator

ISTORIJA

 1. Fasizam X2
 2. sparta
 3. rene magrit
 4. biblioteke
 5. Izrael 2
 6. GRGURE
 7. Nis u anticko doba

KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE

 1. alkohona pica
 2. Ambalaza
 3. Belančevine
 4. energetika
 5. nafta
 6. sango_poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
 7. VITAMINI
 8. ZITARICE
 9. zlato
 10. plemeniti metali
 11. Gvozdje

KONTROLA I REVIZIJA

 1. Metoda analize
 2. Pojam i nacela kontrole
 3. pojam revizije
 4. potreba za nzavisnom revizijom
 5. revizija
 6. revizijski izvestaji
 7. Vrste i oblici kontrole
 8. standardi revizije

KULTURA PONASANJA

 1. civilizacija kao oblik ili kao sinteza kulture
 2. Masovna kultura i masovna komunikacija
 3. pojam i pojava kulture
 4. Stavovi prema radu i motivaciji
 5. EVROPSKA KULTURA
 6. evropska kultura
 7. Institicionalizacija kulture
 8. kultura i obrazovanje
 9. masovna kultura
 10. oblici i vrste kulture
 11. obrazovanje i kultura
 12. Podela poslovne kulture
 13. Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opšteg napretka u društvu
 14. POJAM SOCIJALIZACIJE
 15. saradnja vaspitaca, roditelja
 16. ISTORIJA I TEORIJA KULTURE U UČENJU
 17. Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opšteg napretka u društvu

KUVARSTVO

 1. podvarak
 2. ruska salata
 3. Dorucak
 4. Хладна предјела

MARKETING

 1. Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje
 2. selekcija i izbor inostranih trzista
 3. Uloga internet marketinga
 4. selekcija i izbor inostranih trzista
 5. uticaj menadzmenta na uspesno poslovanje preduzeca
 6. ВРСТЕ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈЕ
 7. cena kao insrument marketing miksa
 8. ULOGA INTERNET METKETINGA SVETSKE TRGOVINE
 9. ULOGA INTERNET MARKETINGA U RASTU SVETSKE TRGOVINE
 10. Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketin{ki miks
 11. Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123
 12. vrste internet kupovine X2
 13. INTERNET MARKETING X3
 14. IstrazivanjeTrzista
 15. Kreiranje vrednosti i satisfakcija potrošača
 16. marketing komuniciranje
 17. marketing mix
 18. marketinski informacioni sistem
 19. nereo_topics for discussion
 20. OSNOVA MEDJUNARODNOG MARKETINGA
 21. planiranje marketinga
 22. ponuda i traznja
 23. Proizvod kao element marketing miksa
 24. proizvod kao instrument marketinga
 25. Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketinski miks
 26. Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine
 27. Osnove marketinga
 28. UTICAJ MEDIJA NA POSLOVANJE PREDUZECA
 29. МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ
 30. ТРАНСФЕРНЕ И ПРОФИТНЕ ЦЕНЕ
 31. IstrazivanjeTrzista
 32. Marketing
 33. MarketingPlanHotela
 34. UpravljenjeBrendomCocaCola
 35. InternetMarketingUCetriKoraka
 36. InternetMarketing1
 37. PlaniranjeMarketinga
 38. PrimenaMarketingaKomercijalneBanke
 39. PsiholoskiPristupReklame
 40. AnalizaTrzista
 41. InternetMarketing3
 42. MedjunarodniMarketing
 43. MarketingSluzbaUOrganizacijiPoslovanjaPreduzeca
 44. MarketingLogistika
 45. MarketingTuristickihUsluga
 46. AnalizaTrzistaPiva
 47. OdnosiSJavnoscu
 48. PoboljsanjeInternetMarketingPlanaPreduzecaSrbija
 49. KoncepcijaMarketingaUDrvnojIndustriji
 50. MetodeIspitivanjaTrzista
 51. MarketingPsihologija
 52. MarketingTuristickogProizvoda
 53. MetodeMarketingIstrazivanja
 54. OsnoveMarketingKoncepta
 55. UlogaMarketingaUUstanovamaNeprofitnogTipa
 56. PromocijaInstrumentMarketingMiksa
 57. MarketingKonceptOrganizovanjaUUsluznomPreduzecu
 58. Pakovanje
 59. MarketingLogistikaTransportnihSistemaIntegracionaUlogaInformacijaLukaBeograd
 60. StrateskiMarketing
 61. AstonMartinKaoBrend
 62. BrendCocaCola
 63. Trziste
 64. PromocijaKaoJedanOdCetiriOsnovnaInstrumentaMarketingMiksa
 65. BrandUSrbiji
 66. Promocija
 67. Brending
 68. Troskovi u marketingu
 69. Marketing plan preduzeca
 70. Uloga internet marketinga svetske trgovine
 71. preduzece i trziste

MATEMATIKA

 1. primenjena analiza
 2. matematika i njena primena
 3. Pitagora
 4. podudarnost trouglova i primena podudarnosti
 5. TALESOVA TEOREMA

MEDICINA

 1. POPRECNI I KOSI POLOZAJ PLODA
 2. ACIDOBAZNI DISBALANS
 3. ULOGA TABLETA U TERAPIJI

MEDJUNARODNA SPEDICIJA

 1. Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)
 2. Međunarodna špedicija

MEDJUNARODNI BIZNIS

 1. Faktori razvoja spoljne trgovine
 2. Pojam i značaj spoljne trgovine X2
 3. Spoljnotrgovinski sistemi i politike X2

MEDJUNARODNI PLATNI PROMET

 1. Međunarodni platni promet sa savremenim međunarodnim karakteristikama
 2. Učešće mjenica u međunarodnom platnom prometu
 3. medjunarodni platni promet

MENADZMENT

 1. pojaam menadzmenta x5
 2. STRATEGIJSKI MENADZMENT X10
 3. Ljudski resursi u Srbiji kao bitan element privrede x13
 4. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije X6
 5. Uloga I znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca
 6. upravljanje ljudskim resursima
 7. Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije X5
 8. Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7
 9. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije x 10
 10. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u Srbiji
 11. Funkcija kadrovanja komparativni pristup Srbije i EU x10
 12. KONTROLISANJE KAO FUNKCIJA MENADžMENTA
 13. Analiza okruzenja
 14. dimenzije organizacione strukture
 15. Menadžment informacionih sistema u praksi
 16. Menaždment-Odlucivanje
 17. MERENJE USPESNOSTI PREDUZECA
 18. MENADZMENT I STRANKE U SCG
 19. organizacija elemenata org.strukture
 20. organizaciona dinamika
 21. organizaciona kultura
 22. Organizaciona struktura X2
 23. osnovi organizacije
 24. Planiranje preduzeca
 25. Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola
 26. pROCES ORGANIZOVANJA U ORGANIZACIJAMA SCG X3
 27. Ljudski resursi u Srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje
 28. Struktura Organizacije
 29. teorije organizacije
 30. UVOD MENADZMENT I STRANKE U SCG
 31. Vizija, misija, ciljevi, strategija
 32. Vrste organizacija
 33. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SCG
 34. bmw
 35. menadzment u neprofitnom sektoru
 36. menandzment IS
 37. motivacija radnika

MENADZMENT NABAVKE

 1. Pojam i znacaj nabavke
 2. Troskovi prerade sekundarnih sirovina
 3. TEHNOLOSKE PROMENE I NJIHOV UTICAJ NA NABAVKU
 4. POJAM I SADRZAJ POLITIKE NABAVKE
 5. Specijalni trgovinski poslovi
 6. revolucija i selekcija snabdevaca

MENADZMENT PROIZVODNJE

 1. Mala i srednja preduzeca X8
 2. Principi menadžmenta proizvodnje
 3. PROCES ORGANIZOVANJA
 4. PROCES SISTEM
 5. straategije MISP
 6. ULOGA I ZNACAJ MALIH I SREDNJIH PREDUZECA
 7. MENADZMENT PROIZVODNJE – MODERAN KONCEPT UPRAVLJANJA
 8. MODELI MENADŽMENTA PROIZVODNJE
 9. Preteča modernog menadžmenta
 10. Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina
 11. Povezivanje malih i srednjih preduzeca
 12. Životni ciklus preduzeća
 13. Oblici organizacije biznisa
 14. fabrika ulja DIJAMANT
 15. Menadzment kadrova u proizvodnji
 16. SВОЈИНСКА И УПРАВЉАЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА

MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

 1. ISTORIJSKI RAZVOJ NOVCA
 2. pojam i vrste poreza
 3. Investicioni fondovi
 4. javni rashodi

MULTIMEDIJA

 1. Muzikalnost i prijemni ispit
 2. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
 3. Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa

NAPLATA JAVNIH PRIHODA

 1. Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda
 2. Пoјам и природа јавних прихода
 3. Javni prihod
 4. organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda

NEURONSKE MREZE

 1. Neuronske mreze X4
 2. Neuro fazi kontroleri
 3. Doba znanja

NEZNAM STA JE

 1. Kulturna delatnost Karadjordjevica i Obrenovica
 2. ODNOSI S JAVNOSCU
 3. Opisivanje sistema
 4. Konbinovanje razreda(DIDAKTIKA)
 5. Velicine sistema
 6. ducati vs harley
 7. Memetika
 8. ne polaganje vozackog ispita
 9. crkve
 10. odnosi sa medijima
 11. rene magrit
 12. semanticke_mreze
 13. ESHATOLOGIJA SVETOGA SAVE

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE

 1. Softverski inzenjering
 2. Objektna metodologija
 3. principi OOP
 4. Objektno modelovanje

OPERATIVNI SISTEMI

 1. OS-memorija i io
 2. OS-real-time kernel-
 3. POSIX
 4. Sta je VMWARE

Radovi po narudzbini 1 ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized

AGENCIJSKO POSLOVANJE U TURIZMU

 1. MESTO I ULOGA TURISTICKIH AGENCIJA NA TURISTICKOM TRZISTU

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA

 1. Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa
 2. Racun uspeha
 3. MIN holding A.D. Mont-Niš
 4. T I M S K I R A D
 5. pojam i sadrzina bilansa uspjeha
 6. Medjunarodni standardi i revizija
 7. najstarija_analiza neiskoristenih rezervi u preduzecu

APLIKATIVNI SOFTVERI

 1. Computer Networking and Internet
 2. WIRELESS NETWORKS

BANKARSTVO

 1. platni promet
 2. sigurnost i tajnost podataka
 3. Kapital banke
 4. Karakteristike i vrste finansijskih sistema
 5. Likvidnost banaka
 6. Mobilno bankarstvo
 7. POSLOVNO BANKARSTVO U SCG
 8. Razvoj finansijskih tržišta u uslovima tranzicije
 9. sve o bankama(130 STRANA)
 10. VALUTNI RIZIK
 11. AKREDITIVI
 12. Bankarski krediti
 13. banke
 14. elektronski novac
 15. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
 16. Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
 17. Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje
 18. likvidnost banke
 19. pojam inflacije
 20. Novac kao specifična roba banaka
 21. SVETSKA BANKA
 22. Upravljanje poslovanjem banaka
 23. Znacaj primene bankarskih principa
 24. Bankarski agregati
 25. Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
 26. Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje
 27. Novac kao specifična roba banaka
 28. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
 29. Savremene tehnologije u bankarstvu
 30. Bankarski cekovi

BAZE PODATAKA

 1. baze podataka i dijagram stanja- veze
 2. PostgreSQL
 3. Baza podataka-Kozmetički salon
 4. ROBNO POSLOVANJE

BERZANSKO POSLOVANJE

 1. Finansijski instrumenti novčanog tržišta
 2. pojam i vrste berze

BIOLOGIJA

 1. krvne celije

CARINSKI SISTEM I POLITIKA

 1. INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA
 2. MEDJUNARODNA TRGOVINA KAO FAKTOR RAZVOJ
 3. Carinski sistem i politika
 4. Devizno poslovanje

EKONOMIJA

 1. Globalizacija (6 različitih radova)
 2. privatizacija i tranzicija (10 različitih radova 7 primera privatizovanih preduzeca )
 3. Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja
 4. UTICAJ GLOBAILIZACIJE NA BANKARSTVO
 5. Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu
 6. Značaj akumulacije kapitala za privredni prosperitet ekonomskog sistema
 7. aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije
 8. Ekonomske skole
 9. Ekonomski sistem i njegova struktura
 10. FAKTORI FINANSIJSKOG TRŽIŠTA
 11. globalna preduzeca
 12. GLOBALIZACIJA U POSLEHLADNORATOVSKOM PERIODU
 13. INDUSTRIJSKA POLITIKA
 14. inflacija
 15. instrumenti monetarne politike
 16. INVESTICIJE
 17. kapital
 18. kreditiranje stanovnistva
 19. monetarizam i predstavnici
 20. MONOPOL, OLIGOPOL I MONOPOLISTICKA KONKURENCIJA
 21. nezaposlenost
 22. odlucivanje
 23. POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
 24. PREDUZECE
 25. Proces globalizacije svetske privrede
 26. Privredna kretanja u republici srbije za vreme tranzicije
 27. SVOJINSKA I UPRAVLJAČKA TRANSFORMACIJA DRUŠTVENIH PREDUZECA
 28. Tokovi svetske trgovine sa osvrtom na problem globalizacije i ekonomskog razvoja zemalja u tranziciji
 29. zemlje u razvoju
 30. TRANZICIJA KAO TEKUĆI PROCES KOJI SE DEŠAVA DANAS SA IMLIKACIJAMA SJUTRA
 31. ULOGA DRZAVE U PRIVREDI
 32. REGIONALNA_EKONOMIJA
 33. TRANZICIJA KAO TEKUĆI PROCES KOJI SE DEŠAVA DANAS SA IMLIKACIJAMA SUTRA
 34. REGIONALNA_EKONOMIJA
 35. SvetskaBanka
 36. BankarskiPoslovi\
 37. BankarskiPoslovi
 38. Tranzicija
 39. UgovorOKreditu
 40. ZaradeNaknadeZaradaIOstalaPrimanjaZaposlenih
 41. EkonomijaKaoNauka
 42. ElektronskaTrgovinaKaoSegmentEEkonomije
 43. KljucniFaktoriKonkurentnostiITranzicija
 44. RezerveUFunkcijiSigurnostiILikvidnostiPreduzecaIBanaka
 45. RezultatiPerspektiveIPreprekeUpravljanjaPromenamaUProcesuPrivatizacijePreduzecaUSrbiji
 46. VremenskaVrednostNovca
 47. ZaposlenostNezaposlenostZaposljavanje
 48. MedjunarodnoBankarstvo
 49. VidoviGlobalizacije
 50. Ecommerce
 51. CentralnaBankaCrneGore
 52. MedjunarodniMonetarniFond6
 53. CentralnaBanka
 54. DrzavniMonopol
 55. UlogaCentralneBankeNaFinansijskomTrzistu
 56. MobilnoBankarstvo2
 57. FazeRealizacijeProjektaUvodjenjaPoslovanjaSKarticama
 58. PoslovnaPerspektivaMalihISrednjihPreduzecaUProcesuGlobalizacije
 59. FormiranjeCenaUMalomBiznisu
 60. BankarskiMenadzmentNBSSaPosebnimOsvrtomNaUtvrdjivanjeISprovodjenjeMonetarnePolitike
 61. TranzicijaIPrivatizacija
 62. GlobalizacijaKaoDrustvenaPojavaSaEkonomskogAspekta
 63. BankarskiPoslovi3
 64. DeflacijaIDeflacionaPolitika
 65. OsnovneTeorijeTrzista
 66. InflacijaDeflacija
 67. MedjunarodnoBankarstvo2
 68. ElektronskoPoslovanjePodrskaPoslovnomSistemuZavodaZaFarmacijuSrbije
 69. ElektronskoBankarstvoUSavremenimUslovimaPoslovanja
 70. OsnovneTeorijeTrzista2
 71. UlogaDrzaveUProcesuPrivatizacijeUSrbiji
 72. Ebanking
 73. VremenskaVrednostNovca2
 74. EvropskaMonetarnaUnija\
 75. PojamIIstorijskiRazvojNovca
 76. PranjeNovca
 77. Rentabilnost
 78. Medjunarodni platni promet
 79. Pozitivne i negativne posledice globalizacije
 80. Elektronska trgovina
 81. Stednja i potrosnja u nacionalnoj ekonomiji
 82. Emisija Novca
 83. efekti oporezivanja
 84. Kruzno kretanje stranog kapitala
 85. stopa investiranja u Srbiji za vreme tranzicije(SDI)
 86. Kretanje stope privrednog rasta u RS
 87. efekti poreske analize na privredu

EKONOMIKA PREDUZEĆA

 1. angazovanje sredstava
 2. ekonomski principi i reprodukcije
 3. elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju
 4. FIXNI TROSKOVI
 5. Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje
 6. METODE UTVRDJIVANJA CENE KOSTANJA
 7. oblici preduzeca
 8. proporcionalni troskovi
 9. trosenje elemenata kao oblik ulaganja
 10. troskovi
 11. utrosci
 12. vertikalna funkcija
 13. amortizacija-troskovi
 14. ekonomska stvarnost
 15. Ekonomski oblik sredstava
 16. ELEMENTI TEORIJE PROIZVODNJE
 17. obrtna sredstva
 18. produktivnost
 19. PROFIT
 20. RENTABILNOST
 21. Sredstva preduzeca – pojavni oblici angazovanja
 22. Organizovawe globalnih organizacija
 23. Planirawe globalnih organizacija
 24. Trening i edukacija globalno menadzera
 25. Vodjenje
 26. Међународно кретање дугорочног каpитала
 27. Ekonomska moc globalnih organizacija
 28. Ekonomski sistem i njegova struktura
 29. Ograničejna za strana direktna ulaganja
 30. Pojam i vrste proizvodnog kapaciteta,

EKONOMIKA TURIZMA

 1. Osnovne karakteristike razvoja turizma

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 1. ElektronskoBankarstvo( 6 primerka)
 2. Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine
 3. Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
 4. Marketing u elektronsкој трговини
 5. miksoft agent
 6. Elektronsko poslovanje sa pravnim subjektima
 7. Aukcije na webu (2 primerka)
 8. Bankarstvo na internetu
 9. Biznis to Biznis (Posao – Posao)Model elektronske trovine
 10. biznisplan VEZAN ZA INTERNET MARKETING
 11. Digitalno Bankarstvo u Poljskoj
 12. e-Learning
 13. Elektonski platni promet
 14. elektronska trgovina
 15. ELEKTRONSKI NOVAC
 16. Elektronsko poslovanje(5 primerka)
 17. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U trgovinskom menadzmentu
 18. ELEKTRONSKO-On-line agencija za nekretnine
 19. eMailMarketing
 20. E-uprava_seminarski
 21. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
 22. Vrste pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
 23. Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine
 24. KRIPTOGRAFSKE OSNOVE ELEKTRONSKE TRGOVINE
 25. MCommerceM2E
 26. NOVAC BUDUĆNOSTI
 27. Od menadzmenta znanja do cko-a
 28. Placanje preko interneta
 29. Platne kartice
 30. POJAM I KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKE TRGOVINE
 31. PRIKAZ POSLOVANJA CENTRA ZA BONITET
 32. Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
 33. ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE
 34. DEFINISAWE ELEKTRONSKOG POSLOVAWA
 35. e-Learning
 36. Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
 37. SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE
 38. Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini
 39. Uloga i značaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
 40. ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE
 41. Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja
 42. Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menadžment internacionalne trgovine
 43. Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine

ETIKA

 1. Eticke norme i pravila prof. ponasanja
 2. moral i radni moral
 3. moral kao drustvena pojava x2
 4. POJMOVNO ODREDJENJE ETIKE
 5. poreklo i osnov morala
 6. ODNOS MORALA I RADNOG MORALA
 7. POJMOVNO ODREDJENJE RADNOG MORALA
 8. poreklo i osnov morala
 9. anticka filozofija i etika
 10. Eticke norme i pravila prof. ponasanja
 11. poslovna etika
 12. Ideja demokratije i antidemokratska licnost
 13. kultura
 14. Licnost i radni moral
 15. moral
 16. Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina
 17. Moral kao drustvena pojava
 18. Motivacija
 19. Menadžerska etika
 20. Motivacija za rad i radni moral
 21. Pojam licnosti i morala
 22. Pojam norme i njene opste antoloske predpostavke
 23. POJMOVI ETIKE I MORALA
 24. Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu
 25. Podela poslovne kulture
 26. POREKLO I OSNOV MORALA
 27. POSLOVNA ETIKA
 28. POSLOVNA ETIKA-OPŠTI PRISTUP
 29. Radni moral kao oblik morala
 30. SOCIOLOSKI POJAM MORALA X3
 31. Uticaj ekonomskih procesa na moral
 32. uticaj korporativne kulture na etiku
 33. uticaj rada na radni moral
 34. Uticaj svojine na moral
 35. POJAM MORALA
 36. Etika
 37. EtikaUSportu
 38. PreduzetnistvoLicnostBiznisEtika
 39. Moral
 40. VrsteNaukaOMoralu
 41. PoslovnaEtikaIUpravljanjeLjudskimResursima

FILOZOFSKI FAKULTET

 1. romantizam
 2. Mogucnost primene nastavnih listica
 3. Odrastao covek u procesu ucenja
 4. Prikaz knjige Antona Semjonovica
 5. samoubistvo
 6. skolske pedagogije
 7. Teorije vaspitanja
 8. Konbinovanje razreda

FINANSIJE

 1. BUDŽET
 2. Strategijsko pozicioniranje na finansijskim trzistima uvodjenjem bankarskog osiguranja
 3. Finansijski menadzment savremenih preduzeca
 4. Kamatna politika banaka
 5. finansijsko trziste
 6. Globalna finansijska trzista
 7. Kamatna politika banaka
 8. Komercijalne, univerzalne i investicione banke
 9. Medjunarodna trgovina-Svetska trgovinska organizacija
 10. medjunarodni financijski management
 11. trziste kapitala
 12. trziste novca i kapital
 13. Trziste novca seminarski
 14. POJAM FINANSIJSKIH TRZISTA
 15. pojam i f-ja centralne banke
 16. POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
 17. Strategija portfolija obveznica
 18. strategije za uspesno poslovanje banaka
 19. ParitetNovcaIDevizniKurs
 20. BiznisPlan
 21. SvopTransakcije
 22. ElektronskoBankarstvo
 23. IstorijaHartijaOdVrednosti
 24. VrsteFinansijskihTrzista
 25. KratkorocnoFinansiranje
 26. KreditniPoslovi
 27. MedjunarodneFinansije
 28. Amortizacija
 29. DevizniKursSaOsvrtomNaSrbiju
 30. BerzanskiPosrednici
 31. MedjunarodnePoslovneFinansije
 32. TroskoviUElektronskomPoslovanju
 33. ObvezniceHartijeOdVrednosti
 34. Investicije
 35. BeogradskaBerza
 36. HartijeOdVrednosti
 37. KalkulacijaTroskova
 38. PlatneKartice2
 39. MedjunarodniMonetarniFond2
 40. DeviznoTrziste
 41. TrzisteKapitala
 42. HartijeOdVrednosti2
 43. KratkorocneHratijeOdVrednosti
 44. KreditniPoslovi
 45. KomanditnoDrustvoNaAkcije(Dionice)
 46. MaterijalniTroskovi2006
 47. PlatniPrometIReformaPlatnogSistema
 48. Akcije
 49. ObvezniceRepublikeSrbije
 50. ONekimAspektimaNaseTranzicijeNaPrelaskuU2003Godinu
 51. StraneDirektneInvesticije
 52. EfektiDividendnePolitikeNaTrzistuVrednostiPreduzecaUSrbiji
 53. FinansijskaRevizija
 54. SvetskeFinansije
 55. UticajStranihDirektnihInvesticijaNaPoslovanjePreduzeca
 56. BilansImovineIUspehaPreduzeca
 57. ElektronskoPoslovanjeModeliIStandardi
 58. HartijeOdVrednostiKaoPredmetPoslovanjaNaTrzistuKapitala
 59. Budzet2
 60. RentabilnostSaGledistaTroskovaIZaposlenosti
 61. FinansijskaTrzista
 62. TrzisteKapitala
 63. FinansijskaTrzista2
 64. KratkorocniIzvoriFinansiranja
 65. MenicaPojamIMehanizmiFunkcionisanja
 66. CenaKapitala
 67. KonvertibilneHartijeOdVrednosti
 68. UpravljanjePromenamaUlogaStranihDirektnihInvesticija
 69. FinansijskaPreduzeca
 70. JavniPrihodi
 71. TroskoviINjihovaPodela
 72. HartijeOdVrednosti3
 73. Berze2
 74. Lizing
 75. StrategijskoPovezivanjeNaFinansijskimTrzistimaUvodjenjemBankarskogOsiguranjaMedjunarodnoPoslovnoFinansiranje
 76. BerzanskiPosrednici2
 77. FinansijskaTrzistaIBerzanskiMenadzment
 78. Kamata
 79. IzradaBiznisPlana
 80. ParitetNovcaIDevizniKurs
 81. KlasifikacijaInvesticija
 82. StraneDirektneInvesticijeUSrbiji
 83. VrsteHartijaOdVrednosti
 84. SistemIPolitikaCena
 85. TrzisteObveznica
 86. Upravljanje finansijama
 87. Takse
 88. Menice

SKRIPTE, KNJIGE, PRIRUCNICI ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized


AGENCIJSKO NOVINARSTVO

AGRARNA POLITIKA

AMPEROV ZAKON, BOIT-SAVARTOV ZAKON

ANALIZA PRELOMNE TACKE

ANSOFF`S MATRIX

ANTROPOLOGIJA

ARHITEKTURA RACUNARSKOG SISTEMA

ARHIVISTIKA

ATEBNSKA DRZAVA I PRAVO

AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA UREDA

BABILONSKA DRZAVA I PRAVO

BANKARSKI POSLOVI

BANKARSTVO

BANKARSTVO I FINANSIJSKI MENADZMENT

BANKE

BERZANSKI POJMOVI

BERZANSKO POSLOVANJE I HOV

BERZANSKO POSLOVANJE

BIHEVIORALNA GENETIKA

BIOLOSKA PSIHOLOGIJA

BRAINSTORMING I BRAINVAJTING

BROJNI SISTEMI

BURZE (BERZE)

BURZE VRIJEDNOSNICA

BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA MINIG

C JEZIK

CENTRALNI PROCESOR

DEFINICIJA POSLOVNE POLITIKE

DERMATOLOGIJA

DERMATOLOSKA PREPEDEUTIKA

DEVIJANTNOST I ZLOCIN

DFS – DISTRIBUIRANI FILE SISTEM

DIDAKTIKA – SKRIPTA

DIGITALNI SUSTAVI I OBRADA PODATAKA

DISTRIBUIRANI SISTEMI – UVOD

DISTRIBUIRANI SISTEMI ZASNOVANI NA DOKUMENTIMA

DISTRIBUIRANO PROGRAMIRANJE

E-BUSINESS SKRIPTA

EFIKASNE JAVNE NABAVKE SKRIPTA

EKOLOGIJA

EKOLOGIJA

EKOLOGIJA KUKACA

EKONOMETRIJA

EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA – JAVNE FINANSIJE

EKONOMIKA I POLITIKA MEDJUNARODNE RAZMENE

EKONOMIKA OSIGURANJA

EKONOMIKA PODUZECA

EKONOMIKA PODUZECA – PITANJA I ODGOVORI

EKONOMIKA PODUZETNISTVA

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE

EKONOMIKA PT PROMETA

EKONOMIKA PT PROMETA

EKONOMIKA TURIZMA

EKONOMIKA TURIZMA – PITANJA I ODGOVORI

EKONOMIKA ZDRAVSTVA

EKONOMSKA GEOGRAFIJA

EKONOMSKA POLITIKA

EKONOMSKA POLITIKA U HRVATSKOJ

EKSTERNI MEMORIJSKI UREDJAJI

ELEKTRICNI STRUJNI KRUGOVI

ELEKTROMAGNETIZAM – AMPEROVA ZAKON I BIOT-SAVARTOV ZAKON

ELEKTROMAGNETIZAM – ELEKTROMAGNETSKA INDUKCIJA

ELEKTROMAGNETIZAM – MAGNETSKI KRUGOVI

ELEKTROMAGNETIZAM – MEDJUINDUKCIJA, ENERGIJA U MAGNETSKOM POLJU

ELEKTROMAGNETIZAM – SILA U MAGNETSKOMPOLJU

ELEKTROMAGNETSKA INDUKCIJA

ELEKTRONSKA KOLA

ELEKTRONSKI RACUNAR

ELEKTROTEHNICKI MATERIJALI I TEHNOLOGIJA

ELEMENTI STRUKTURNOG PROGRAMIRANJA

ENOLOGIJA 1,2,3,4 (VINSKI TURIZAM, TEMPERIRANJE VINA, SOMMELIER, POSLUZIVANJE VINA)

ENOLOGIJA I SOMMELIERSTVO

E-POSLOOVANJE

ENGLESKA 11-15 VEK

ENGLESKA 16-20 VEK

ENOLOGIJA I SOMMELIERSTVO

ENTOMOLOGIJA

ENTOMOLOGIJA I FITOFARMACIJA

EPIDEMIOLOGIJA

ERGONOMIJA

ETIKA JAVNE RECI U MEDIJIMA I POLITICI

ETIKA NOVINARSTVA (NOVINARSKA ETIKA)

EVALUACIJA I RIZIK

EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA FINANSIJSKOG POLOZAJA

FARMAKOLOGIJA – SKRIPTA

FINANCIJSKA TRZISTA I INSTITUCIJE

FINANCIJSKI (FINANSIJSKI) MANAGEMENT (MENADZMENT)

FINANCIJSKO

FISKALNA POLITIKA

FITOFARMACIJA

FITOPATOLOGIJA

FIZIKALNA MEDICINA

FIZIOLOSKA PSIHOLOGIJA

GASTRONOMIJA I RESTORATERSTVO

GAUSOV ZAKON

GENETIKA I OPLEMENJIVANJE VOCAKA

GEOEKOLOGIJA

GEOGRAFIJA RUSIJE

GOSPODARSTVO HRVATSKE

GRAFICKE KOMUNIKACIJE

GRADJANSKO PRAVO

HARMONIZACIJA OPOREZIVANJA

HISTOLOGIJA I ANATOMIJA

HOTELIJERSTVO

HOTELSKI MENADZMENT

HRANA

HTML

INFORMACIJSKI SUSTAV U POSLOVANJU

INFORMACIJSKI SUSTAV U TRGOVINI (10mb)

INFORMACIJSKO DRUSTVO U EUROPI I HRVATSKOJ

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

INFORMATICKE TEHNOLOGIJE U KANALIMA DISTRIBUCIJE – PITANJA I ODGOVORI

INFORMATIKA

INFORMATIKA U POSLOVANJU – PITANJA I ODGOVORI

INFRASTRUKTURA PT PROMETA

INFRASTRUKTURA ZELEZNICKOG PROMETA

INKREMENTALNA ANALIZA I RELEVANTNE INFORMACIJE

INOVACIJE I TEHNOLOSKE STRATEGIJE – PITANJA I ODGOVORI

INSTITUCIONALNI SASTAV EU

INSTRUMENTI FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA O STANJU I USPEHU PREDUZECA

INSTRUMENTI HARMONIZACIJE RACUNOVODSTVA

INTELIGENCIJA

INTERNA MEDICINA

INTERNET

ISTRAZIVANJE JAVNOG MNJENJA

ISTRAZIVANJE TRZISTA

ISTRAZIVANJE TRZISTA I MARKETING INFORMACIONI SISTEM (MIS)

IZRADA PLANA I STANDARDNI TROSKOVI

JAVA

JAVNE FINANCIJE

JAVNOST

KADROVSKI MENADZMENT (MENADZMENT LJUDSKOG KAPITALA)

KALKULACIJA CENE KOSTANJA

KAPACITET, ELEKTRONSKE MREZE

KAZNENO PROCESNO PRAVO

KLIJENT-SERVER SISTEMI

KLINICKA IMUNOLOGIJA ZA STOMATOLOGE

KLINICKA PSIHOLOGIJA

KNJIGOVODSTVO I INSTRUMENTI DVOJNOG KNJIGOVODSTVA

KOMPARATIVNA POLITIKA

KOMPARATIVNI FISKALNI SISTEMI

KOMPENZACIJSKI MENADZMENT

KOMPJUTERSKI KRIMINAL

KONSTANTNA SREDSTVA

KONTROLLING (CONTROLLING – UPRAVLJACKA KONTROLA)

KOMPARATIVNE STRATEGIJE – PITANJA I ODGOVORI

KRAJ POSLOVNOG CIKLUSA I RACUNOVODSTVO PROIZVODNJE

KVANTITATIVNE METODE (STATISTIKA)

KULTURALNA POVIJEST PRETHISTORIJE

KULTURALNA POLITIKA (MULTIKULTURALIZAM, INTERKULTURALIZAM, TRANSKULTURALIZAM, PLURIKULTURALIZAM: SUPROTSTAVLJENI ILI NADOPUNJUJUÆI KONCEPTI)

KURS ZA WORD 2000

LAN

LICNOSTI (PSIHOLOGIJA)

LINEARNA ALGEBRA

LOBIRANJE

LOGISTIKA

MACROMEDIA DREAMWEAVER

MAGNETSKI KRUGOVI

MAKROEKONOMIJA

MAKROEKONOMIJA EU

MAKROEKONOMIJA – ZBIRKA ZADATAKA

MANAGEMENT PROIZVODNJE

MANAGEMENT

MANAGEMENT NABAVE

MANAGEMENT PROIZVODNJE

MARKETING KOMUNICIRANJE

MARKETING

MARKETING AGENCIJA

MARKETING I MENADZMENT TURISTICKIH AGENCIJA

MARKETING MENADZMENT U TURIZMU

MATAN

MEDJUINDUKCIJA – ENERGIJA U MAGNETSKOM POLJU

MEDJUPROCESNA KOMUNIKACIJA PROCESA

MEDJUNARODNA EKOMONIJA

MEDJUNARODNI MARKETING

MEDJUNARODNI POLITICKI ODNOSI

MEDJUNARODNO RADNO PRAVO

MEHANIZACIJA U RATARSKOJ I VRTLARSKOJ PROIZVODNJI

MEMORIJE

MEMORIJSKI MEDIJUMI

MENADZMENT

MENADZMENT LJUDSKOG KAPITALA

MENADZMENT MARINA

MENADZMENT UGOSTITELJSTVA

MENADZMENT DESTINACIJA

MENADZMENT LJUDSKOG KAPITALA

MENADZMENT TURISTICKIH AGENCIJA

MENADZMENT ZNANJA

MENADZMENT TURISTICKE DESTINACIJE

MENADZMENT UGOSTITELJSTVA

MENADZMENT U STOCARSTVU

METODOLOGIJA PODRSKE GRUPNOM ODLUCIVANJU

METODOLOGIJA PSIHOLOGIJE U ZNANSTVENOG RADA

MOBING

MODELI DISTRIBUIRANIH SISTEMA

MODELI ODLUCIVANJA

MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

MOTIVISANJE

MULTIPLANARNI PRIKAZ STRUKTURA GLAVE I TRBUHA

NABAVKA FAKTORA PROCESA POSLOVANJA

NABAVNO I PRODAJNO POSLOVANJE – PITANJA I ODGOVORI

NACIONALNA ISTORIJA

NACIONALNO GOSPODARSTVO

NASLEDNE PERIFERNE NEUROPATIJE

NEMACKI JEZIK – GRAMATIKA

NEUROLOGIJA

NEVOLJNI POKRETI

NOVAC I MONETARNA POLITIKA

NUKLEARNA MEDICINA

OBJASNJENJA OSNOVNIH POJMOVA U INFORMATICI NA 110 STRANA

OBITELJSKO PRAVO (PORODICNO PRAVO)

OBLIGACIJE

OBRAZOVANJE

OD PREDUZETNICKE IDEJE DO IZRADE POSLOVNOG PLANA

ODRZAVANJE ZELEZNICKIH VOZILA

OFTALMOLOGIJA

OPCA POVIJEST PRAVA I DRZAVE

OPCA TEORIJA PRAVA I DRZAVE

OPERATIVNA MEMORIJA

OPEN GL

OPERATIVNI SISTEM RACUNARA

OPERATIVNI SISTEM WINDOWS 2000

OPLEMENJIVANJE BILJA

OPLEMENJIVANJE VOCAKA I VINOVE LOZE

OPOREZIVANJE PREDUZECA

ORALNA HIRURGIJA

ORGANI MEDJUNARODNIH ODNOSA

ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA I LOGISTIKA POSLOVANJA

ORGANIZACIJA I MENADZMENT LOGISTIKE KVALITETA I ODRZAVANJA

ORGANIZACIJA I MENADZMENT PROCESNIH FUNKCIJA HOTELA

ORGANIZACIJA PODUZECA – POSLOVNA ORGANIZACIJA

ORGANIZACIONI OBLICI KNJIGOVODSTVA – METODE

ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA

ORL

OSNOVE EKONOMIJE

OSNOVE EKONOMSKE TEORIJE

OSNOVE EKONOMSKIH ISTRAZIVANJA

OSNOVE MENADZMENTA

OSNOVE MERENJA

OSNOVE PODUZETNICKE EKONOMIJE

OSNOVE RACUNOVODSTVA

OSNOVE TURIZMA

OSNOVE KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

OSNOVI ELEKTROENERGETIKE

OSNOVI OPSTE TEORIJE SISTEMA

OSNOVI ORGANIZACIJE

OSNOVI RACUNARSKE TEHNIKE

OVCARSTVO – TEHNOLOGIJA PROIZVODNJA

PARALELNO PROCESIRANJE

PEDIJATRIJA

PERSONALNI RACUNARI

PERSPEKTIVA NEOPIPLJIVOSTI

PEST ANALIZA

PISMENO POSLOVNO KKOMUNICIRANJE

PODUZETNICKO PLANIRANJE I ANALIZA

POLITICKA EKONOMIJA

POLITICKA GEOGRAFIJA

POLITIKA MASOVNIH MEDIJA

POMORSKI SUSTAV

PORESKO POSLOVNO PRAVO

POSLOVANJE NA ROBNIM BURZAMA (BERZAMA)

POSLOVANJE TURISTICKIH AGENCIJA

POSLOVNA AKTIVNOST I TROSKOVI

POSLOVNA ETIKA

POSLOVNA ORGANIZACIJA

POSLOVNE FINANCIJE

POSLOVNE KNJIGE I METODE KNJIZENJA

POSLOVNO ODLUCIVANJE

POSLOVNO PRAVO

POTENCIJAL

POVIJEST (ISTORIJA) MEDICINE

POVIJEST (ISTORIJA) PSIHOLOGIJE

POVIJEST (ISTORIJA) UPRAVE

PRAKTIKUM IZ RACUNOVODSTVA

PRELOMNA TACKA RENTABILITETA

PRIHOD I CENE

PRIVATIZACIONI PROCESI U BANKARSTVU – MOTIVI I MODELI

PRIVREDNO PRAVO

PROGRAM C

PROGRAMIRANJE I C

PROGRAMSKI PREVODIOCI

PROGRAMSKI SISTEMI

PROJEKT ORGANIZACIJA

PROIZVODNI I OPERATIVNI MENADZMENT

PROMET U TURIZMU

PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA

PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJE

PSIHOLOGIJA RADA

PSIHOLOGIJA SVEDOCENJA

PSIHOLOGIJA UCENJA

PSIHOMETRIJA

RACUNARSKE MREZE VERZ

RACUNARSKE MREZE I INTERNET

RACUNARSKI PROGRAMI

RACUNOVODSTVENA DOKUMENTACIJA

RACUNOVODSTVENI SISTEM

RACUNOVODSTVO – ODGOVORNOSTI I BUDZETIRANJE

RACUNOVODSTVO

RACUNOVODSTVO I EKONOMSKA NAUKA

RACUNOVODSTVO JEZIK POSLOVANJA

RACUNOVODSTVO TROSKOVA – MERENJE POSLOVNE DOBITI

RADIOTERAPIJA I ONKOLOGIJA

RATARSTVO

RAZVOJ COVEKA

RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA

RECEPCIJA (HOTELIJERSTVO)

REGISTRI

RIMSKO PRAVO

S.A.D. 18-20 VEK I PRAVO

SILA U MAGNETSKOM POLJU

SINTAKSA C JEZIKA

SISTEMI ZA PODRSKU ODLUCIVANJU

SLOJEVITI REFERENTNI MODELI

SOCIJALNA KONGITIVNA PSIHOLOGIJA

SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

SOCIJALNE VJESTINE U INTERPERSONALNIM ODNOSIMA

SOCIJALNO PRAVO

SOCIOLOGIJA

SOCIOLOGIJA KAO ZNANSTVENA TEORIJA O DRUSTVU

SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE

SOCIOLOGIJA RADA

SOCIOLOGIJA TURIZMA

SPEDICIJA I LOGISTIKA

SREDSTVA ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA

STATISTIKA

STRATEGIJA RAZVOJA

STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZECA U REPUBLICI SRPSKOJ

STRATEGIJA I IMPLEMENTACIJA MARKETING USLUGA

STRATEGIJSKI MENADZMENT

STRATESKI MENADZMENT – PITANJA I ODGOVORI

STRATESKO UPRAVLJANJE

STRUKTURA I DINAMIKA DRUSTVA

STRUKTURA PRAVA

STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

STRUKTURNI ELEMENTI RACUNOVODSTVA

SUBJEKTI POSLOVNOG PRAVA I TRGOVACKA PRIVREDNA DRUSTVA

SUDSKA PSIHIJATRIJA

SUKOB INTERESA

SWOT ANALIZA SNAGE, SLABOSTI, SANSE I PRETNJE

TC-IP PROTOKOLI

TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA LUKA – LUCKI TERMINALI

TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA LUKA I TERMINALA

TEHNOLOGIJA MATERIJALA – SKRIPTA

TEHNOLOGIJA POSTANKOG PROMETA

TEHNOLOGIJA POSTANKOG PROMETA

TEHNOLOSKA POLITIKA I KONKURENTNOST

TEORIJA DRZAVE I PRAVA

TEORIJA GEOGRAFIJE

TEORIJA MREZA

TRGOVACKO PRAVO

TRGOVINSKO POSLOVANJE – PITANJA I ODGOVORI

TRZISTE KAPITALA

TRZISTE KUPACA I PONASANJE KUPACA PRI KUPOVINI

TRZISTE NOVCA

TURISTICKA GEOGRAFIJA

TURISTICKE AGENCIJE

TURISTICKE ORGANIZACIJE I TUROPERATORI

UGOVORI

UGOVORI U POSLOVNOM PRAVU

UPRAVLJANJE CIJENAMA U PODUZECU

UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM RESURSIMA

UPRAVLJANJE KVALITETOM

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

UPRAVLJANJE POSLOVNIM FINANSIJAMA

UPRAVLJANJE PROCESIMA TRANSFERA TEHNOLOGIJE

UPRAVLJANJE PROMENAMA

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNSOTI

UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVOM

UREDJENJE ZELENIH POVRSINA

UREDSKO POSLOVANJE

USPOREDNI POREZNI SUSTAVI

USTAVNO PRAVO

USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA

UVOD U RACUNARSKE MREZE

UVOD U UML

UVOD U UPRAVLJACKO RACUNOVODSTVO

VANJSKA (SPOLJNA) TRGOVINA I POSLOVANJE

VINOGRADARSTVO

VISESLOJNA ARHITEKTURA ZASTITE I KRIPTOGRAFSKI PROTOKOLI

VJEROJATNOST I STATISTIKA – PITANJA I ODGOVORI

VMARE WORKSTATION

WAN

WINDOWS 98

ZDRAVSTVO

ZIVOTNI CIKLUS PROIZVODA I BCG MATRICA

ZNANOST TEHNIKA DRUSTVO

POWERPOINT PREZENTACIJE – PPT – ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized

ADVERTAJZING 25

AKTIVNOST SUNCA (ASTRONOMIJA) 38

ANALIZA NOVANIH TOKOVA 15

ANALIZA PRINOSNOG POLOZAJA PREDUZECA 29

ANOREKSIJA 44

BEZBEDNOST MREZA 68

BIOPROCESNO INZENJERSTVO 31

CASE ALATI 63

CASE TEHNOLOGIJE 34

CISCO PRODUCTS 10

DATA WAREHOUSE – OSNOVI EFIKASNOG MENADZMENTA 33

DETERMINANTE KREDITNOG RIZIKA U SAVREMENOM POSLOVNOM BANKARSTVU 23

DISTRIBUIRANI SISTEMI I RACUNARSKE MREZE 42

DIZAJN ORGANIZACIJE I ORGANIZACIONA STRUKTURA 26

DOS I DONTS 26

DOS I DONTS 34

E-BUSSINE 83

E-BUSSINES – IZBOR SOFTVERA 56

E-BUSSINES – LEGALITET 18

E-BUSSINES – NETWORKING & INFRASTRUCTURE (MREZE) 28

E-BUSSINES POZICIONIRANJE 25

E-BUSSINES SECURITY (SIGURNOST) 145

E-BUSSINES TEHNOLOGIJE 33

E-BUSSINES APLIKACIJE 26

E-COMMERCE ARCHITECTURE MODELS 15

ELEKTROMAGNET 19

ELEKTRONSKO BANKARSTVO 43

ELEKTRONSKO BANKARSTVO, BERZE I SISTEMI REZERVACIJA 19

ELEKTRONSKO POSLOVANJE – STANJE I PERSPEKTIVE 69

ELEMENTI BRENDINGA I INOVACIJA U MALOM BIZNISU 17

ELEMENTI PROIZVODNJE I ULAGANJA U REPRODUKCIJU

ELIPSA 42

E-PROCUREMENT 21

FINANSIJSKA TRZISTA 21

FINANSIJSKO IZVESTAVANJEOSNOVNO 22

FINANSIJSKO IZVESTAVANJE VRSTE BILANSA 10

FIZICKI SLOJ 62

FIZICKI SLOJ – BEZICNI PRENOS PODATAKA 17

FORMIRANJE CENE KREDITA 52

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV (SASTAV) U ZASTITI OKOLISA (OKOLINE) 21

GLOBALIZACIJA I MENADZMENT 19

GOVORNI IZLAZ (INFORMATIKA) 14

GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM 16

GRAFICKE KARTICE RADEON 8

HI-FI ZVUCNICI – MENADZMENT PROIZVODIMA 21

IDENTIFIKOVANJE I MERENJE KREDITNOG RIZIKA ZA PLASMANE KORPORATIVNIM KLIJENTIMA 12

INFORMACIONI SISTEMI I E-POSLOVANJE 63

INTERNET 8

INTERNET MENADZMENT 34

INTERNET RAZVOJ I DOMETI 30

INTERNET SERVISI – ICQ 21

ISTORIJAT MENADZMENTA 67

ISTRAZIVANJE TRZISTA 25

IZLAZNI UREDJAJI I NAPRAVE (INFORMATIKA) 15

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 13

KAKO PISATI NAUCNI RAD 17

KAPITAL 28

KONVERTOR KODOVA REALIZOVAN SA MIKROKONTROLEROM PIC16F877-04 37

KRIPTOFRAFIJA – ZASTITA I SIGURNOST 137

LINEARNA REGRESIJA U SPSS PAKETU 46

LOBIRANJE 22

LOPTA 13

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA 16

MARKETING OKRUZENJE 38

MASKIRANJE PODMREZA MASKAMA PROMENLJIVE DUZINE (VLSM) 17

MEASURING E-BUSSINES SUCCESS (USPEH) 20

MEMORY MANAGEMENT 17

MEDJUNARODNA RAZMJENA 13

MENADZERSKO RACUNOVODSTVO 54

MENADZMENT 51

MENADZMENT NABAVKI 17

MENADZMENT U XXI VEKU 9

METODE I ZNACAJ ODREDJIVANJA GRAVITACIONE KONSTANTE 19

MICROSOFT VISIO 2002 PROFESSIONAL 16

MIKROORGANIZMI U MLECNOJ INDUSTRIJI 18

MODEL ECTS PRISTUPA PROCENJIVANJU I OCENJIVANJU 27

MODELIRANJE PODATAKA 18

MONOKLONSKA ANTITIJELA (ANTITELA) 17

MORSKE TEHNOLOGIJE 25

MOTORI 25

MREZE 56

MREZNISLOJ 83

MULTIMEDIJA U EDUKACIJI 13

MULTIMEDIJALNE TEHNOLOGIJE I MULTIMEDIJALNI INFORMACIONI SISTEMI 8

NOVAC NA INTERNETU 56

ODGOVORNOST DRZAVNIH SLUZBENIKA ZA POVREDU SLUZBENE DUZNOSTI 15

ORGANIZACIJA PREDUZECA 16

OSI MODEL 16

OSNOVE TURIZMA 18

OSNOVI REFORMA PORESKOG SISTEMA 40

OSNOVNI POJMOVI O NOVCU 62

PLANIRANJE 23

PLANIRANJE I PRIBAVLJANJE LJUDSKIH RESURSA 21

PLANIRANJE POMOCNIH USLUGA 22

PLATNE I KREDITNE KARTICE PROCREDIT BANKE 15

PODSLOJ KONTROLE PRISTUPA NOSIOCIMA PODATAKA (MEDIJUMU) 64

POSLOVNO PLANIRANJE 18

POTROSACKI KREDITI, KREDITNE KARTICE I ZAJMOVI ZA NEKRETNINE 11

PRAVCI RAZVOJA PROJEKTOVANJA IS 26

PREGLED GRESAKA U HEMIJSKOJ ANALIZI 10

PRIMENA MATLAB-A U PROJEKTOVANJU FUZZY SISTEMA I NEURALNIH MREZA 63

PRIMENA KONTURNIH DESKRIPTORA U PRETRAZIVANJU BAZA 41

PRIMENA WWW TEHNOLOGIJA 15

PRINCIPI MENADZMENTA 11+19

PROGRAMIRANJE NA JEZIKU C 57

PROIZVODNJA JAJA 20

PROJEKAT STRUKTURNOG KABLIRANJA 14

PROJEKAT STRUKTURNOG KABLIRANJA 17

PROJEKAT STRUKTURNOG KABLIRANJA 23

RACUNALA U UCENJU I POUCAVANJU – RAZVOJ, STRUKTURA, PRIMJENA 44

RACUNARSKE MREZE 56

RAD U KUCANSTVU (KUCI) 16

RADIJSKI INTERVJU 11

RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA 32

RAZVOJ IS U DISTRIBUIRANOM OKRUZENJU 54

REALIZACIJA SEMAFORA NA BAZI MIKROKONTROLERA AT8958253 18

REPUBLIKA SRBIJA 7

RESTRUKTUIRANJE PREDUZECA – FUZIJA 28

SIGURNOST RACUNALA I PODATAKA 18

SISTEM MOBILNE TELEFONIJE 18

SISTEMI ELEKTRONSKOG PLACANJA 43

SISTEMI I NACINI PRIMENE INTERNET TEHNOLOGIJA 31

SKENERI 31

SKRACENICE U METODOLOGIJI 70

SLOJ APLIKACIJE 89

SLOJ VEZE PODATAKA 46

SMJERNICE ZA OBLIKOVANJE PREDMETNOG KURIKULUMA 50

SPOLJNOTRGOVINSKE KALKULACIJE 15

SQL 15

SREDSTVA PREDUZECA I RADNI KOLEKTIV 23

SREDSTVA KOJA IZAZIVAJU ZAVISNOST S ANALITIKOM 12

STA JE DOKTORSKA DISERTACIJA 23

STA MISLE UCITELJI I UCENICI O INTEGRACIJI UCENIKA S TESKOCAMA U PONASANJU 26

STEREOSELEKTIVNA REDUKCIJA KETO ESTERA SA MORSKIM MIKROALGAMA 16

STRATEIJSKO UPRAVLJANJE U MARKETINGU 58

STONO IZDAVASTVO 16

TEORIJSKE OSNOVE MULTIMEDIJA 21

TRANSPORTNI SLOJ 66

TRENDOVI RAZVOJA, NEIZVJESNOT, PLANIRANJE U PODUZETNISTVU 21

TURISTICKO POSREDNISTVO – TURISTICKE AGENCIJE I TUROPERATORI 31

ULAZNO-IZLAZNI UREDJAJI (OPERATIVNI SISTEMI) 12

ULOGA I FUNKCIJA TRZISTA KAPITALA 16

UPRAVLJANJE KADROVIMA 110

UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA POTROSACIMA CRM 21

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM RIZICIMA 33

UPRAVLJANJE RIZIKOM 7

UPRAVLJANJE RIZIKOM – MICROSOFT I RED HAT 12

UPUTSTVO ZA IZRADU PP PREZENTACIJE 10

VIRTUELNE ORGANIZACIJE 33

VISUAL BASIC 15

VIZIJA, MISIJA, STAKEHOLDER ANALIZA,SWOT ANALIZA, IZBOR POSLOVNE STRATEGIJE 14

VODJENJE – LIDERSTVO 17

WEB PRETRAZIVACI 7

WWW SERVIS 24

ZAKON O PRUZANJU USLUGA U TURIZMU (PRAVILNICI) HRVATSKA 33

ZASTITA PRIVATNOSTI NA INTERNETU 32

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA OBOLJELIH OD SECERNE BOLESTI 57

22.11.2009

MAGISTARSKI RADOVI ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized

ANALIZA VALOVITOSTI MOMENTA SINHRONOG MOTORA SA STALNIM MAGNETIMA NA ROTORU I PROJEKTOVANJE PROGRAMSKOG RESENJA ZA PREDIKCIJU I KOMPENZACIJU

ALGORITAM ZA MINIMIZACIJU SNAGE GUBITAKA VEKTORSKI REGULISANOG ASINHRONOG POGONA ZASNOVAN NA PRIMJENI FAZI LOGIKE

ANALIZA EFEKTA MRTVOG VREMENA NA STABILNOST FREKVENTNO REGULISANOG ELEKTROMOTORNOG POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM

ANALIZA VALOVITOSTI MOMENTA SINHRONOG MOTORA SA STALNIM MAGNETIMA NA ROTORU

EFEKTI PROGRAMIRANOG RADA NA TRANSFORMACIJU BAZICNO – MOTORICKIH I SITUACIONO – MOTORICKIH SPOSOBNOSTI RUKOMETASA

EFEKTI TROMJESECNOG PROGRAMA RADA NA RAZVOJ SITUACIONO-MOTORICKIH SPOSOBNOSTI NOGOMETASA UZRASTA OD 14 DO 16 GODINA

EFEKTI TROMJESEcNOG PROGRAMIRANOG RADA NA TRANSFORMACIJI BAZIcNO-MOTORIcKIH I SITUACIONO-MOTORIcKIH SPOSOBNOSTI UcENIKA SREDNJIH SKOLA OD 15 DO 17 GODINA U SPORTSKIM IGRAMA

ESTIMACIJA FLUKSA I BRZINE OBRTANJA ASINHRONOG MOTORA BEZ DAVACA NA VRATILU

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI MODEL KORISTENJA FONDOVA

ELEKTRONSKI UPIS U SREDNJE SKOLE I JAVNA UPRAVA

ELEKTRONSKO BANKARSTVO KAO OBLIK SAVREMENOG POSLOVANJA

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U FUNKCIJI SAVREMENE TRGOVINE

EUROPSKE UNIJE U SVRHU REGIONALNOG RAZVOJA

FAKTORI-POTENCIJALI I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET EKONOMIJE PREDUZECA

INSTITUCIJA OMBUDSMANA U BOSNI I HERCEGOVINI

IZGRADNJA BIOMETRIJSKOG KRIMINALISTIGKO IDENTIFIKACIJSKOG MODELA

IZRADA MODELA PROSUDBE UGROZENOSTI POSLOVANJA GOTOVIM NOVCEM I VREDNOSTIMA

JUGOISTOCNA EVROPA – ZAPADNI BALKAN – BIH I NJENI GRADJANI U EVROPSKOJ UNIJI

KONCEPT VIRTUALNE RECEPTIVNE TURISTICKE AGENCIJE

KRIVICNA DJELA PRAVA IZ RADA

LOKALNA UPRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI SA POSEBNIM OSVRTOM NA MODEL DOBRE UPRAVE

METOD ZA SINTEZU DIGITALNOG ZAKONA UPRAVLJANJA SERVO SISTEMOM SA EASTICNO SPREGNUTIM MASAMA

METODOLOGIJA ZA IMPLEMENTACIJU KONCEPTA E-UPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ

MODEL KONTINUIRTANOG POBOLJSANJA POSLOVNIH PROCESA U TURIZMU PRIMENOM KONTROLINGA

MODEL UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA

MODEL UPRAVLJANJA OBAVIJESTIMA U OPERATIVNOM DEZURSTVU POLICIJE U ZAJEDNICI

MODEL URAVNOTEZENE TABLICE REZULTATA ZA UPRAVLJANJE IZVEDBOM PROJEKTA

NOVI ALGORITAM ZA DIREKTNO UPRAVLJANJE MOMENTOM I FLUKSOM TROFAZNOG ASINHRONOG MOTORA

ODNOS CRKVE S JAVNOSCU

ODREDJIVANJE STARKOVIH PARAMETARA SPEKTRALNIH LINIJA XE II U PLAZMI IMPULSNOG LUKA

POTENCIJALI LOKACIJSKIH SERVISA ZASNOVANIH NA TEHNOLOGIJI MOBILNIH KOMINIKACIJA

PRAVNI ASPEKTI TREZORSKOG POSLOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRIMENA METODA RUDARENJA PODATAKA U TRGOVINI TEKSTILNIM I SRODNIM PROIZVODIMA

PROJEKTOVANJE STRUJNOG REGULATORA TROFAZNOG MOTORA

RAZVOJ ALGORITMA ZA MINIMIZACIJU SNAGE GUBITAKA ELEKTROMOTORNOG SERVO POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM

RAZVOJ ALGORITMA ZA MINIMIZACIJU SNAGE GUBITAKA ELEKTROMOTORNOG SERVO POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM

RAZVOJ MINIJATURIZOVANOG POGONSKOG PRETVARACA ZA TESLIN ASINHRONI MOTOR

RAZVOJ I FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ODNOS GRADJANA I LOKALNE VLASTI U GRADU BANJALUCI

RAZVOJ MODELA TRGOVINSKOG DRUSTVA KAPITALA SREDNJE VELICINE, SA POSEBNIM OSVRTOM NA STRATEGIU MARCENDAJZINGA

SAVREMENE TENDENCIJE RAZVOJA VISOKOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

SINTEZA DIGITALNOG POLINOMNOG REGULATORA BRZINSKOG SERVO POGONA

SISTEM ZA PODRSKU RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PREDUZECA

STRATEGIJA REVITALIZACIJE PREDUZECA U KRIZI U USLOVIMA GLOBALIZACIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA TURIZAM KAO MOGUC PRAVAC ODRZIVOG RAZVOJA MALIH I SREDNJIH KOMPANIJA

TEHNIKE RASPODIJELJENOG PROGRAMIRANJA U SUSTAVU SA SIGURSNOM STIJENOM

TURISTICKI PROIZVOD CRNE GORE I STRATESKI PRAVCI NJEGOVOG RAZVOJA

ULOGA TRGOVINE U PROCESU RAZMENE U PRVOBITNOJ AKUMULACIJI KAPITALA I NJEN UTICAJ NA PRIVREDNU OBNOVU I REVITALIZACIJU U USLOVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

UPRAVLJANJE KVALITETOM I KONTROLING

UPRAVLJANJE ZNANJEM PRIMENOM ALATA POSLOVNE INTELIGENCIJE

UTICAJ BAZICNO- MOTORICKIH SPOSOBNOSTI, ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I TEORETSKOG POZNAVANJA PRAVILA NOGOMETNE IGRE NA USPJESNOST U SUDJENJU

UTICAJ INFORMATICKOG PODUZETNISTVA

UVODJENJE FLEKSIBILNIH MODELA FUNKCIJA PLANIRANJA, UPRAVLJANJA I NADZORA INVESTICIONIH PROCESA I NJIHOV UTICAJ NA OPTIMALNI DONOSENJE ODLUKA

UVODJENJE POREZA NA DODATU VREDNOST U RS-BIH RAZRADOM MODELA NJEGOVE RASPODELE NA MAKRO, MEZO I MIKRO NIVOU

22.11.2009

DOKTORSKI RADOVI ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized


ENERGETSKI PRETVARACI ZA PREKIDACKI RELUKTANTNI MOTOR

FAKTORI USPESNOSTI SANACIJE I RESTRUKTUIRANJA PRIVATIZOVANIH PREDUZECA U REPUBLICI SRPSKOJ

MANAGEMENT USLUZNOSTI

NOVI POLOZAJ VISOKOSKOLSKIH USTANOVA IZ OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U JEDINSTVENOM EVROPSKOM OBRAZOVNOM PROSTORU

ORGANIZACIONO STRUKTUIRANJE PREDUZECA USLOVLJENO NJEGOVOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM I POSLOVNOM POLITIKO

POLITICKO-EKONOMSKE PRETPOSTAVKE UKLJUCIVANJA ZEMALJA JUGOISTOCNE EVROPE U PROCESU GLOBALIZACIJE S NAGLASKOM NA INTEGRACIJU U EVROPSKU UNIJU

PROSIRENJE EKSPLOATACIONE KARAKTERISTIKE POGONA SA PREKIDACKIM RELUKTANTNIM MOTOROM PRIMJENOM NESIMETRICNE KONFIGURACIJE MOTORA I POGONSKOG PRETVARACA

UPRAVLJANJE ASINHRONIM MOTOROM BEZ DAVACA BRZINE

UPRAVLJANJE I ANALIZA CINJENICA KOD SAOBRACAJNIH DELIKATA PRI UGROZAVANJU BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRACAJA NA PUTEVIMA

UPRAVLJANJE TROSKOVIMA KAO ELEMENTOM ULAGANJA U FUNKCIJI UNAPREDJENJA TRZISNE POZICIJE PREDUZECA

UTICAJ JAVNE POTROSNJE NA PRIVREDNI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE

22.11.2009

DIPLOMSKI RADOVI 3 ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized


SARAJEVSKA BERZA – SASE

SAVET EVROPE I KONVENCIJA ZA ZASTITU OLJUDSKIH PRAVA

SAVREMENA POSLOVNA ETIKA I PRAVOSLAVLJE

SAVREMENI ASPEKTI FARMACEUTSKOG MARKETINGA

SAVREMENI ASPEKTI FUNKCIONISANJA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNI I HERCEGOVINI

SIGURNA AUTENTIFIKACIJA U UNIX-LINUX OKOLINI

SIGURNA DIGITALNA KNJIZNICA

SIGURNOSNA POLITIKA

SIGURNOSNI BANKARSKI SUSTAVI

SIGURNOSNI MEHANIZMI ZA RAD S PAMETNIM KARTICAMA

SIGURNOSNI SUSTAVI ZA OTKRIVANJE NAPADA

SIGURNOST BEZICNIH RACUNARSKIH MREZA

SIGURNOST LDAP IMENICKE USLUGE

SIGURNOST MOBILNIH INFORMACIJSKIH MREZA

SIGURNOST MREZNIH PRIMJENSIH SUSTAVA

SIGURNOST U BECIZNIM LOKALNIM MREZAMA

SIMULACIJA I VIZUALIZACIJA RADA SIGURNOSNOG SUSTAVA KERBEROS

SIMULACIJA NEKIH DIJELOVA SUSTAVA INFRASTRUKTURE JAVNOG KLJUCA

SIMULACIJA RADA DVOSTRANO NAPAJANOG ASINHRONOG MOTORA

SIMULACIJA SIGURNOSNOG SUSTAVA U MOBLINIM KOMUNIKACIJAMA

SISTEM PROSIRENE STVARNOSTI S VIDEO MIJESANJEM

SISTEM OLAKSICA I OSLOBODJENJA U PORESKOM SISTEMU SRBIJE

SISTEMSKO DEFINISANJE POTROSACA I LICNOSTI KAO LICNOSTI KROZ ISTORIJSKO-FILOZOFSKI I SAVREMENI POGLED NA SVET

SKLONOST KUPOVINI I TRAZENJE UZBUDJENJA

SKVOTERSKI POKRET

SLIJEPI POTPIS

SLOJEVITI REFERENTNI MODELI

SMRTNOST DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) U HRVATSKOM DIJELU JADRANSKOG MORA

SMRTNOST KITOVA (CETACEA) U HRVATSKOM DIJELU JADRANSKOG MORA

SOCIOLOGIJA EMOCIJA

SPECIFICNOSTI FINANSIRANJA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PRIMERU OPSTINE

SPEKTRALNE KARAKTERISTIKE VESTACKIH IZVORA UV ZRACENJA – SOLARIJUMI

SPOLNI DIMORFIZAM RUDIMENTA KUKOVIJA DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) IZ JADRANSKOG MORA

SREMSKI MIHALJEVCI – GEOGRAFSKI PRIKAZ

STAMPANJE BMP FAJLOVA

STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA NAUTICKOG TURIZMA NA SAVI

STRATEGIJA I IMPLEMENTACIJA MARKETING USLUGA

STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKATIVNOG DRUSTVA

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINSKE MARKE

STRATESKI MARKETING MENADZMENT

STRATESKI MARKETING U PREDUZECU

STRATESKI MENADZMENT

STRATESKI RAZVOJ JP INFORMATIKA

STROJARSTVO

STRUKTURA MREZNOG SISTEMA

STRUKTURNO ISTRAZIVANJE NOVOSINTETZOVANOG POLIKRISTALNOG KOMPLEKSA GVOZDJE II FUMARATA

STRUKTURNO ISTRAZIVANJE INKLUZIONIH KOMPLEKSA BETA CIKLODEKSTRINA

STVARANJE NISKOTLACNE PLAZME U ZRAKU (VAZDUHU), HELIJU I DUSIKU DJELOVANJEM FEMTOSEKUNDNOG LASERSKOG POJACALA

SUBVENCIONISANJE SEKTORA U TURIZMU U EU

SUDKSA ZASTITA POSJEDA

SUSTAV ZA NADZOR I UPRAVLJANJE RACUNALNOM SIGURNOSCU

SUSTAV ZA PRIVLACENJE I DETEKCIJU NAPADACA

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PRAVIMA UPORABE DIGITALNIH SADRZAJA NA MOBILNIM UREDJAJIMA

SUSTAVI ZA OTKRIVANJE NAPADA (RACUNOVODSTVO)

TEHNICKA ANALIZA NA TRZISTIMA KAPITALA

TEHNICKE DETEKCIJE I ODBRANE OD ZLONAMERNIH PROGRAMA

TIPOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

TOPLICKI KRAJ

TQM – POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM I ULOGA ZAPOSLENIH U POSTIZANJU POTPUNOG KVALITETA

TRENAZNA TEHNOLOGIJA RAZVOJA SNAGE KOD FUDBALERA

TRGOVANJE KAPITALOM U REPUBLICI SRPSKOJ

TRZISTE NOVCA

TURISTICKA PONUDA DRAGACEVA

TURISTICKA VALORIZACIJA MANASTIRA JAZAK I NJEGOVE OKOLINE

TURISTICKE AKTIVNOSTI KARASA KOD CORTANOVCA

TURISTICKE DESTINACIJE HRVATSKOG ZAGORJA

TURISTICKE ZNAMENITOSTI BONA

TURISTICKE ZNAMENITOSTI ISTANBULA

TURISTICKI ASPEKT ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA TURISTICKE MANIFESTACIJE FEST U BEOGRADU

TURISTICKI POTENCIJALI OPSTINE KOZARSKA DUBICA

TURISTICKI POTENCIJALI OPSTINE MRKONJIC GRAD

TURISTICKI PROIZVOD KANTONA SARAJEVO SA SVOJIM OSOBENOSTIMA

TURIZAM BAVARSKE

TURIZAM CARSKE BARE I OODRZIVI RAZVOJ

TURIZAM I RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA

TURIZAM MAJAMIJA

TURIZAM ROVINJA

TURIZMOLOSKO OBLIKOVANJE HOTELA VISOKE KATEGORIJE

TURNAROUND MANAGEMENT I ULOGA BANKE U PROCESU SANIRANJE FINANSIJSKE KRIZE PREDUZECA

TVORNICA RASTAVLJACA I KABLOVSKIH GLAVA (ORGANIZACIJA PROIZVODNJE)

UCENICKE KONCEPCIJE U RAZUMIJEVANJU ZVUKA

UGOVOR O RADU

UGOVORI S POSEBNIM OSVRTOM NA KOLEKTIVNI UGOVOR

UGRADNJA SNMP PODRSKE U PROTOKOL ZA RAZMENU KLJUCEVA

ULOGA I ZNACAJ ODNOSA SA JAVNOSCU U DRUSTVU

ULOGA INVESTICIONIH FONDOVA U UNAPREDJENJU RAZVOJA FINANSIJSKOG TRZISTA REPUBLIKE SRBIJE

ULOGA MARKETINGA U SAVREMENOM BANKARSTVU

ULOGA REVIZIJE I NJEN CILJ

ULOGA SKOLSKOG PEDAGOGA U SUZBIJANJU MALOLETNICKE DELIKVENCIJE

UNAPREDJENJE POSLOVANJA U SUSTAVIMA ELEKTRONICKOG PLACANJA

UNAPREDJENJE PRODAJE

UNAPREDJENJE PRODAJE U ZDRAVSTVENO REHABILITACIONOM CENTRU

UPOTREBA (UPORABA) VODENIH ZIGOVA PRI ZASTITI MULTIMEDIJSKIH DOKUMENATA

UPOTREBA KRISTALOGRAFSKIH PROGRAMA U ANALIZI PODATAKA IZ DIFRATOGRAMA PRAHA

UPOTREBA OPC DATA ACCESS AUTOMATION INTERFEJS-A

UPRAVLJANJE CERTIFIKATIMA U SUSTAVU JAVNIH KLJUCEVA

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM U BANKAMA

UPRAVLJANJE PREKIDACKIM RELUKTANTNIM MOTOROM

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI KROZ UPRAVLJANJE MATERIJALOM

UPRAVLJANJE RAZVOJEM SOFTVERA U NET OKRUZENJU

UPRAVLJANJE SIGURNOSCU INFORMACIJA

UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM INFORMACIJAMA

UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM RIZICIMA

USPOREDBA ANATOMSKE GRADJE GRKLJANA PSA (CARIS FAMILIARIS) I DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS)

USPOREDNE OSOBITOSTI GRADJE HIPOFIZE U KONJA, PSA, DOBROG DUPINA I PLAVOBIJELOG DUPINA

UTICAJ CARINSKIH STOPA NA DOMACU PROIZVODNJU

UTICAJ CENTRALNE BANKE, NOVCANA MASA I DELOVANJE NA MONETARNU STABILNOST U SRBIJI

UTICAJ DEVIZNOG KURSA NA POSLOVANJE I PLATNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE

UTICAJ EFEKTA PRAVOG KOINCIDENTNOG SUMIRANJA NA EFIKASNOST POLUPROVODICKIH GAMA SPEKTROMETARA

UTICAJ FIZICKE AKTIVNOSTI NA STRES

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA BANKARSTVO

UTICAJ I ULOGA MEDIJA U GLOBALIZACIJSKIM PROCESIMA

UTICAJ KONTROLE I PROCENE RIZIKA NA RAZVOJ OPSTINE TESLIC

UTICAJ MENADZERA U MOTIVACIJI ZAPOSLENIH

UTICAJ NIKOSOFURONA U USEVU

UTICAJ RUSKE FEDERACIJE NA SIGURNOST JUGOISTOCNE EVROPE

UTICAJ STRANOG KAPITALA NA TRANZICIONE PROCESE U SRBIJI

UTICAJ VELICINE KRISTALITA NA NEKE ELEKTRICNE OSOBINE NANOKRISTALNOG CINK-FERITA ZNFE2O4

UTJECAJ ANTROPOGENIH CIMBENIKA NA SMRTNOST KITOVA (CETACEA) U JADRANSKOM MORU

UTJECAJ ENERGETSKE POLITIKE U ZGRADARSTVU NA ISPUNJAVANJE OBAVEZA KYOTO PROTOKOLA

UTOPIJSKI MODELI VLASTI

UZROCI, USLOVI I FENOMEN DEVOJANTNOG PONASANJA MALOLETNIKA

VJERSKI TURIZAM I SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U OKVIRU NEKIH PRAVOSLAVNIH MANASTIRA

VALORIZOVANJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM KOD FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

VELICINA REPNE PERAJE DOBRIH DUPINA IZ JADRANSKE POPULACIJE

VETROTURBINA SA DVOSTRUKO NAPAJANIM ASINHRONIM GENERATOROM I BACK-TO BACK KONVERTOROM

VJESTINE KAKO PRIDOBITI INVESTITORE

VJERSKI TURIZAM I SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U OKVIRU NEKIH PRAVOSLAVNIH MANASTIRA

VODJENJE I VODJA U POLITICKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE

VOLONTERIZAM KAO OBLIK RADNOG ANGAZOVANJA

V RSTE ORGANIXZACIONIH STRUKTURA U PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE

VRSTE UDARACA U FUDBALU

WEB DNEVNIK

ZASTITA BEZICNIH RACUNARSKIH MREZA

ZASTITA SKOLSKE DECE U SAOBRACAJU NOVOG SADA

ZASTITA TEKSTA DIGITALNIM VODENIM ZIGOM

ZENSKI MENADZMENT NA PRIMJERU CRNE GORE

ZIVOTNI CIKLUS PROIZVODA I PROCES UVODJENJA INOVACIJA

ZIVOTNI CIKLUSI KOMAPANIJA

ZIVOTNO OSIGURANJE

ZLOUPOTREBA INTERNETA U OBRAZOVANJU

MATURSKI RADOVI ponude.biz/tekstovi

4 Dec 2009 Uncategorized

ALKINI

ALTERNATORI

ANALIZA MASTI I ULJA

BEZICNE MREZE

C ++ OBJEKTNO ORJENTISANO PROGRAMIRANJE

CD ROM

CENTRALNA MEMORIJA

CILJ I ZADACI OSIGURANJA

COREL DRAW X3 (ALATKE)

DINAMICKA ORGANIZACIJA CELIKE

DISAHARIDI I PROIZVODNJA SECERA

DIZALICE

DMA I PIC KONTROLER

EUROPSKA UNIJA

FLOPPY DISK

FOTOSINTEZA

FRANCUSKA

GIPSARSKI RADOVI

GOTOVA JELA

HARTIJE OD VREDNOSTI

HIDRAULICNA INSTALACIJA

HIDROGENACIJA MASTI

HIGIJENA I SMESTAJ OVACA

INDIVIDUALNO RAZVICE COVEKA

ISPITIVANJE MASINSKIH ELEMENATA

IZRADA WEB SITE-A

JADRANSKO MORE

JEVREJSTVO

JUNGOVA TEORIJA LICNOSTI

KALEMLJENJE VOCAKA PROSTIM SPAJANJEM

KAFANE

KARBURATOR DVOTAKTNIH MOTORA

KARDIOVASKULARNA OBOLJENJA U TRUDNOCI

KAVKAZ I KAVKAZJE

KNJIGOVODSTVO, KORESPODENCIJA, FINANSIJSKA MATEMATIKA I PRIVREDNA MATEMATIKA

KONTROLA KOLICINE UTROSAKA SEMENA NA NJIVI

KORENI – DOBRICA COSIC

KRV

LAN MREZE

LOGARITMI I LOGARITAMSKA FUNKCIJA

MERNI TRANSFORMATORI

MESO

MOC LJUBAVI I LEPOTE U PRIPOVETKAMA BORISLAVA STANKOVICA

MOJA LABUDOVA LJUBAVNA PESMA VERA PAVLADOLJSKA

MORAL KAO OBLIK DRUSTVENE SVESTI

MUZEJ KAO TURISTICKI PROIZVOD

NACIONALNI PARK DJERDAP

NACIONALNI PARK PLITVICKA JEZERA

NAMIRNICE BILJNOG POREKLA

NJEGA KONJA

OMER PASA LATAS

OPERATIVNI SISTEM FRESBD

OSNOVI PRORACUNA MASINSKIH ELEMENATA

PANTLJICARE

PATERISANO I MARINIRANO POVRCE

POVRSINA I ZAPREMINA OBRTNIH TIJELA

PRAVO KAO UMECE SLOBODE

PROCESORI

PROGRAMIRANJE MIKROKONTROLERA I IZRADA MIKROKONTROLERKSE DIGITALNE BRAVE

PROJEKAT IZ ELEKTRICNIH INSTALACIJA I OSVETLENJA

PSENICA

REKE SRBIJE

REOSIGURANJE

SNOVI

SPECIFICNOST RADA KULTIVATORA ZA MEDJUREDNU OBRADU, POSTAVLJANJE AGREGATA I RAD AGREGATA

STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM NA AUTO-PUTU

SVETLOSNI SIGNALNI UREDJAJI U AUTOMOBILU

TEHNICKI POSTUPAK PROIZVODNJE DECIJEG SOKA OD TROPSKOG VOCA

VENECUELA

VOLFGANG AMADEUS MOCART

WARCRAFT WORLD EDITOR

WINDOWS XP

ZASTITA JABUKE OD CADJAVE KRASTAVOSTI

ZMIJE

ZNACAJ EMOCIJA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

22.11.2009